Debattartikel: Ring in Småföretagaråret 2011 - Åtgärder krävs för att fler ska anställaRing in Småföretagaråret 2011 Åtgärder krävs för att fler ska anställa

Regeringen har gjort det mer attraktivt att arbeta och utbudet på arbetskraft har därför ökat. Men åtgärder som gör det attraktivare att anställa lyser fortfarande med sin frånvaro. Visserligen finns det en enorm tillväxtpotential i landets minsta företag som idag är en av Sveriges största arbetsgivare. Men småföretagen ses ofta som ett särintresse och en resurs som per automatik ska lösa sysselsättningsproblemen. När ska beslutsfattarna på allvar inse att reformer som är bra för landets småföretag också är bra för Sverige som helhet?

År 2010 var året då företagens regelbörda skulle ha minskats med 25 procent. Uppgiften visade sig vara övermäktig. Det svenska regelsystemet är så komplicerat att regeringen bara kommit knappt en tredjedel på vägen mot målet.

Men samtidigt har det blivit bättre på andra områden. Under 2010 har Sverige tagit några viktiga steg mot att bli ett företagsvänligt land. Bland annat har trygghetssystemet utvecklats, egenavgifterna har sänkts, revisionsplikten har slopats och aktiekapitalet har halverats. Dessutom upplever småföretagarna att företagsklimatet allmänt har förbättrats. Det är inte längre fult att vara företagare. Det kanske viktigaste är att det faktiskt har startats fler företag i år jämfört med de senaste tuffa åren.

Men Sverige behöver också fler företag som är lönsamma och livskraftiga, som både kan och vill växa. För att få fler folk i arbete måste det bli attraktivare att anställa och enklare att ta steget även för de som idag tvekar. Våra undersökningar visar att politiska reformer spelar en stor roll för att öka småföretagens vilja att anställa.

De två absolut viktigaste åtgärderna som skulle få fart på Sverige och få fler personer i arbete är enligt småföretagarna:

? En rejäl sänkning av arbetsgivaravgiften: Sverige har idag en av de högsta arbetsgivaravgifterna i Europa, drygt 31 procent. På sikt bör arbetsgivaravgiften sänkas till 20 procent för alla arbetsgivare.

"Om skatt på bensin leder till minskat bilkörande och skatt på alkohol leder till minskat drickande – vad leder då skatt på arbetskraft då till ..." Citat från FöretagarFörbundets medlemspanel

? Att arbetsgivaren befrias från sjuklöneansvar: Idag ska arbetsgivaren betala sjuklön till en anställd från dag 2-14 i varje sjukperiod. Detta gäller även om den anställde har skadat sig på sin semester, missköter sin hälsa eller är borta mycket från jobbet. Alla dessa kostnader bör finansieras av sjukförsäkringssystemet.

"Vi företagare lever på marginalen. Om två anställda blir sjuka samtidigt kommer jag att behöva sälja bilen." Citat från FöretagarFörbundets medlemspanel

Det går allt bättre för Sverige. Det borde ge oss utrymme för reformer som verkligen skulle förändra vardagen i Småföretagarsverige och få fler att våga anställa. Men tyvärr har finansministern inte prioriterat Sveriges företagsamhet i 2011 års budget. Visserligen finns där satsningar på lärlingsverksamhet och en reformambition – än så länge fint ord på papper – att sänka momsen på restaurangtjänster. Vi uppmanar regeringen till att låta Småföretagaråret 2011 blir det år då också efterfrågan på arbetskraft på allvar stimulerades. Sveriges småföretagare genom Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet Mats Assarsson, förbundsordförande FöretagarFörbundet

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar