Debattartikel Så stärker vi rättssäkerheten för småföretagarna: handbok och tre konkreta förslagSå stärker vi rättssäkerheten för småföretagarna: handbok och tre konkreta förslag

Småföretagarna hyllas ofta som Sveriges hjältar och vår tids tillväxtmotor. Men vardagen kan ibland vara tuff för många småföretagare. Och än tuffare blir det om man som oskyldig hängs ut som skattefuskare.

Självklart ska alla betala skatt, det är grunden till vår välfärd. Och alla ska följa de lagar och regler som finns. Men skattelagstiftningen är mycket omfattande och ger ett stort tolkningsutrymme. Varje år behöver åtskilliga hårt arbetande och fläckfria småföretagare genomgå en skatterevision eller till och med en skatteprocess. Att som småföretagare försöka få rätt är ofta en komplicerad, tidsödande och dyr process som i värsta fall kan kosta deras livsverk.

Vi känner till många förtvivlade företagare som har förlorat sina livsverk efter att Skatteverket anklagat företagaren för skattefiffel. Flera månader eller år senare visar det sig att myndigheten har haft fel i sin anklagelse, men då är det redan för sent – företaget är för länge sedan satt i konkurs.

Att som oskyldigt anklagad känna att man inte kan försvara sig är inte värdigt ett rättssamhälle!

Eftersom småföretagaren är så gott som helt rättslös mot staten, ger vi i dagarna ut handboken "Om Skatteverket kommer". Den beskriver enkelt de rättigheter och skyldigheter småföretagare har om de skulle bli skattegranskade. Det är vad vi, som representerar 30 000 småföretagare, kan göra till vi fått en tryggare lagstiftning på skatteområdet. Att en sådan handbok behövs betyder också att vi kritiserar hur Skatteverket hanterar sin stora makt.

Skatteverket har orimliga kontrollbefogenheter. Under de senaste tio åren har cirka 60.000 företag reviderats av Skatteverket. Därutöver gjordes under förra året 50.000 besök och kontroller hos företag som hanterar kontanter. Hur många anställda som berörs, framgår inte av statistiken, men tveklöst handlar det om åtskilliga hundratusen personer.

Med Europakonventionen och Sveriges inträde i EU har stora förändringar skett till småföretagarens fördel utan att Skatteverket ändrat sina rutiner. Däremot har deras kontrollbefogenheter efterhand utökats väsentligt. Myndigheten får i riksdagen enkelt gehör för nya lagar och regler, så länge dessa påstås motverka fusk och ekonomisk brottslighet. Emellertid är det mycket svårt att veta vilka åtgärder som verkligen är motiverade. Staten har också försett myndigheten med effektiva verktyg för att driva in skatterna. Styrkeförhållandet är därför våldsamt ojämnt mellan stat och småföretagare och när besluten går fel har den som misstänks för skattefiffel ingenting alls att sätta emot.

En process tar ofta flera år. Kritiken mot handläggningstiderna är en evergreen i skattedebatten och Sverige har fällts i Europadomstolen för oskäligt långa handläggningstider. Enligt regelverket ska en skatterevision endast tas till när andra vägar inte fungerar, men det händer ofta att Skatteverket aldrig prövar dessa andra vägar utan slår till direkt. Det gäller exempelvis inom landsomfattande så kallade nationella projekt, som riktas mot pizzerior, frisörer, taxibranschen, städbranschen, byggbranschen och bilförsäljning.

Skatteverket utvecklar mallar för hur fusket går till. De förefaller tillämpa dessa rakt av på alla företag i en viss bransch, utan tillräcklig hänsyn till hur verkligheten ser ut i det enskilda fallet. Skatteverket agerar såväl åklagare som domare, när de avgör vilken extra skatt som ska betalas – ofta efter en skönsmässig bedömning. Skatteverket har med andra ord mycket långtgående befogenheter och tjänstemännen kan tänja rejält på regelverket. Det är till och med så, att en enda nitisk skatterevisor har tillräckliga maktmedel för att ensam slå omkull ett företag. Företagare tvingas därför inte så sällan att söka rättvisa i domstol. Men att få rätt mot Skatteverket är inte bara väldigt svårt utan också en komplicerad, tidsödande och dyrbar process som de allra flesta småföretagen inte har råd med.

Med bakgrund av detta har vi utöver handboken till landets småföretagare, också tre konkreta förslag till våra politiker för en stärkt rättssäkerhet för landets småföretagare:

1. Inför en bortre tidsgräns för hur länge en skatterevision får pågå. 2. Inför rätt till ombud som ersätts av staten i mål i förvaltningsdomstolarna.
3. Återinför regeln om tjänstemannaansvar. Rättssäkerheten kräver att tjänstemän kan ställas till ansvar för uppenbara övergrepp i skatteärenden.

Det tåls att sägas igen: Att som oskyldigt anklagad känna att man inte kan försvara sig är inte värdigt ett rättssamhälle!

Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet Elias Melki, småföretagare (styrelseledamot i FöretagarFörbundet) som efter fem års strid slutligen vann mot staten.

Läs mer om handboken på www.ff.seTaggar:

Om oss

Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar