En generell sänkning av arbetsgivaravgiften för småföretag skulle ge tusentals fler jobb än dagens förslag från regeringen!

En generell sänkning av arbetsgivaravgifterna för de allra minsta företagen, skulle ge mycket fler jobb än regeringens förslag på ett avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling, menar FöretagarFörbundet.Regeringen föreslog idag att det införs ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. Detta för att stimulera till fler investeringar inom FoU. Regeringen ska även låta utreda hur skattereglerna för finansiella instrument kan underlätta entreprenörskap

Förslaget innebär att företagen får göra avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna, dock högst med 230 000 kronor per koncern och månad för personer som arbetar med FoU.

Enligt regeringens uträkningar ligger ungefär 2 500 företag inom ramen för att vara intressenter för ett FoU-avdrag sa Näringsminister Annie Lööf på dagens presskonferens. Hur många nya jobb  det kan resultera i kunde man dock inte säga.

- Lönekostnaden är den största kostnadsposten och högsta tröskeln för att utveckla verksamheten med fler anställda. En lägre arbetsgivaravgift för de allra minsta företagen skulle få stora  positiva effekter på viljan att anställa. Inte minst mot bakgrund av att ca 80 % av alla nya jobb skapas i småföretagen. säger Företagarförbundets ordförande Mats Assarsson.

- Det skulle också bli betydligt lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Företagarförbundet vill se en generell sänkning av arbetsgivaravgiften motsvarande den allmänna löneavgiften på 9,88 % för de allra minsta företagen,  de med upp till 10 anställda.

- Det hade varit bra för jobben och för Sverige samt en offensiv åtgärd i en uppåtgående konjunktur.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande FöretagarFörbundet
0709 - 374 133

FöretagarFörbundet är en ideell organisation som sedan 1951 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta, driva samt utveckla företag med fokus på de allra minsta företagen, de med upp till 10 anställda. Med medlemmar över hela landet är vi är en stark maktfaktor i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarens roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Vårt arbete har gett synbara resultat. Läs mer på www.ff.se

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera