Fokus på jobb, men regeringen glömmer jobbskaparna i vårbudgeten

Report this content

Regeringens vårbudget har presenterats. Det var mycket fokus på jobbskapande åtgärder, sas det. Det borde ju innebära att det lades mycket fokus på småföretagen eftersom vi vet att det är där 8 av 10 jobb skapas. Men icke. Politikerna har förtvivlat svårt att se värdet av de allra minsta företagen. Överlag lyser förslagen som ska stimulera företagandet med sin frånvaro i vårbudgeten.

Regeringen skickade ut ett pressmeddelande om vårbudgeten. Gissa hur många gånger småföretag nämndes? Noll gånger. Gissa hur många gånger företag oavsett storlek nämndes? Noll gånger. Inte ens det övergripande ordet näringsliv finns med i pressmeddelandet. Det säger en hel del om regeringens intresse.

Förslagen i vårändringsbudgeten för 2018 innehåller reformer för totalt 2,6 miljarder kronor och fördelar sig på fyra områden: välfärden ska stärkas (1,5 miljarder kronor), Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland (500 miljoner kronor), fler ska komma i arbete (350 miljoner kronor) och slutligen stärkt trygghet och säkerhet (280 miljoner kronor).

Så hur mycket av detta kommer då småföretagarna tillgodo? Man kan hoppas att en del av satsningen på trygghet och säkerhet innebär att man jobbar hårdare för att sätta stopp för kriminella nätverk som med bluffakturor och id-kapningar gör livet surt för små företag. Och att polisen ökar närvaron i utsatta områden där företag utsätts för rån och inbrott.

Att fler ska komma i arbete innebär att det behövs nya arbetstillfällen. Det borde också innebära att politikerna lägger resurser på att göra det enklare att starta och driva företag.

Utökade arbetsplatskontroller 

En nyhet i vårbudgeten är ytterligare sju miljoner till oannonserade arbetsplatskontroller där Skatteverket kontrollerar bland annat personalliggare. Från 1 juli 2018 utökas kravet på personalliggare. Då kommer kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt fordonsserviceverksamhet att omfattas, förutom som tidigare restauranger, byggarbetsplatser och frisörer.

Detta är givetvis bra för småföretagare ur perspektivet att det kan bromsa osund konkurrens från oseriösa företag som fuskar, men det är samtidigt en ökad administrativ börda.

Satsning på sommarjobb – men bara i kommun och landsting?

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på att kommunerna ska ordna sommarjobb åt ungdomar som gått ut nian samt de som gått första och andra året på gymnasiet. “Sommarjobben kan till exempel vara inom äldreomsorg eller förskola”, skriver regeringen. Förmodligen vore det bättre att få ut fler ungdomar på sommarjobb i mindre företag.

Språkutbildning - BRA

Totalt läggs 141 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att snabba på vägarna till arbete, särskilt för utrikes födda kvinnor. Men småföretagens roll i detta nämns inte någonstans. Man har dock hörsammat Företagarförbundets Fria Företagares krav om att språket är en förutsättning för att få arbete och sätter av  60 miljoner kronor till svenskundervisning och 81 miljoner till olika satsningar på studier.

495 miljoner MINDRE till jobbskapande

Regeringen föreslår även i vårbudgeten för 2018 att Arbetsförmedlingen tilldelas ytterligare 400 miljoner kronor för extratjänster inom välfärden. Som finansiering av förslagen om ökade medel för extratjänster och den tidigare aviserade satsningen på sommarjobb för unga (100 miljoner kronor) minskas anslaget för nystartsjobb med 495 miljoner kronor.

Man häpnar! – inte en tanke på småföretagen de faktiska jobbskaparna.

Det verkar inte som om regeringen ägnar en tanke åt dem som faktiskt skapar jobb och skatteintäkter – småföretagen. Mest oroande med det är att valet nu är mindre än fem månader bort och det är tydligt att politikerna inte ser Sveriges alla hundratusentals företagare som viktiga väljare och jobbskapare.

Mats Assarsson

Ordförande, Företagarförbundet Fria Företagare

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 - 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar