Jobbtillväxt istället för småföretagarvendetta…

Report this content

Dags att påminna om överenskommelsen från i januari. 3:12 reglerna skulle ses över med ambitionen att förenkla det, sett ut småföretagarperspektiv, minst sagt krångliga regelverket. Nu uttalar sig Finansminister Magdalena Andersson gång på gång med att 3:12 måste förändras och beskattningen skärpas. Det är ett sätt inte bara bryta ingånget avtal utan flytta spelplanen till att handla om en helt annan fråga. Förtroendet för folkvalda politiker sjunker och Magdalenas uttalanden som i praktiken innebär avtalsbrott gör att förtroendet sjunker än mer.

Magdalena vill komma åt en typ av företagare som hon menar borde vara anställda istället och beskattas med enbart löneskatt, såsom, läkare, revisorer, konsulter med mera enmansföretagare som inte har ambitionen att utveckla sitt företagande med anställda. Denna inkomstomvandling för ett fåtal företagare har blivit som en personlig vendetta för finansministern. Hon fick draghjälp av en före detta finansminister, Erik Åsbrink, för några veckor sedan då denna kallade småföretagare för “skattefrälse”. Ett uttalande som tyder på extremt dålig insikt i företagarvärlden och vilka som skapar jobb i dagens Sverige. Att han dessutom är en av de enmansföretagare som själv tar ut lågbeskattat uttag varje år gör det hela än mer osmakligt. 

Vendetta mot företagen ligger högt på Magdalena Anderssons dagordning och det verkar inte bekymra finansministern det minsta att ett försämrat företagarklimat med sämre möjligheter till återbetalning av investerad tid och kapital kommer att få direkta konsekvenser på jobben i Sverige. Sveriges småföretag är jobbskaparna i landet och fyra av fem jobb skapas här. Hur svårt kan det vara att koppla ihop en försämring av företagarklimatet med risken och konsekvensen av ökad arbetslöshet? 

Förenklat

  • Sveriges små och medelstora företag står för fyra av fem jobb som skapas.
  • Med mer jobb kommer ökade skatteintäkter
  • Med ökade skatteintäkter kommer ökad välfärd.
  • Ökad välfärd ger bättre skola, tryggare pension och äldrevård, bättre sjukvård. och ett välmående folk.

Vad får Magdalena Andersson att se småföretagarvendettan istället för denna utveckling?
Vad har småföretagen gjort för ont mot henne för att skapa detta fiendskap?

Januariavtalet skulle leda till ett förenklat regelverk av 3:12 som stimulerar mer jobb i småföretagen och mer företagande, det är viktigt att alla förnuftiga politiker håller fast vid detta och leder Finansministern rätt igen.

Mattias Rebané

Näringspolitisk talesperson
Företagarförbundet

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Prenumerera

Media

Media