Kommentar: Godkänt betyg till alliansen Småföretagarnas viktigaste frågor saknasGodkänt betyg till alliansen Småföretagarnas viktigaste frågor saknas

FöretagarFörbundet, som är representant för 35 000 småföretag välkomnar alliansens valmanifest "Jobbmanifestet". De skarpa förslagen är frågor som förbundet har drivit länge men samtidigt saknar man förslag om sänkt arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar – de två viktigaste frågorna för landets småföretagare.

FöretagarFörbundet anser att det är bra att alliansen har uppmärksammat de tillväxtskadliga skatterna bland annat bolagsskatten, arbetsgivaravgifter, värnskatten, och expertskatt. Dessutom vill alliansen om ekonomin tillåter genomföra ytterligare lättnader i form av riskkapitalavdrag och FoU-avdrag. Samtidigt är man negativ till att man inte ser det som möjligt att under kommande mandatperiod genomföra dessa ändringar.

- För att ytterligare skapa tillväxt med ökad sysselsättning, produktivitet och tillväxt i ekonomin i alla delar av landet behövs det bättre villkor och lägre kostnader för landets hundratusentals småföretagare. För det är de som skapar jobben, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.
FöretagarFörbundets augusti-undersökning visar att det främst är två åtgärder som kommer leda till fler anställningar och större lönsamhet i landets småföretag – sänkt arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar. Men ingen av dessa åtgärder är prioriterade i alliansens valmanifest.

- Efterfrågan, det vill säga företagens vilja att anställa, måste stimuleras. Nästan en halv miljon människor står i dag utanför arbetsmarknaden. Om enbart var fjärde småföretagare skulle rekrytera en person skulle nästan en kvarts miljon nya jobb kunna skapas, avslutar Camilla Littorin.

För mer information: Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet tel: 070-553 66 70, e-post: camilla.littorin@ff.se

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 35 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet, som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, driva och äga företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information, se www.ff.seOm oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar