Kommentar: Sänkt restaurangmoms inom räckhåll


- Äntligen har vår vardag synliggjorts. En sänkning av momsen kommer att leda till att restaurang- och cateringföretag kan utvecklas och fler kan anställa. Dessutom kommer en del oseriösa företag att rensas bort, säger Mats Eriksson, cateringföretagare och styrelseledamot i FöretagarFörbundet. Trots att förslaget endast är ett delbetänkande välkomnar FöretagarFörbundet, som organiserar 30 000 småföretagare, utredningens och finansministerns positiva besked.
- Vi har jobbat hårt för att restaurangmomsen ska halveras och förslaget är ett steg i rätt riktning för fler jobb. Dessutom är det ett glädjande besked att en generell momshöjning inte är aktuellt för en finansiering av reformen, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.För mer information Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

Mats Eriksson, Mats Eriksson Catering, småföretagare och styrelseledamot i FöretagarFörbundet Tel 070-496 00 97 e-post: gott@mecatering.se

Om FöretagarFörbundet FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag 30 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder förbundet, som arbetar för att det ska bli attraktivare att starta företag, enklare att driva företag samt lönsammare och mindre riskfyllt att anställa i företag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information se www.ff.se.

Taggar:

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar