Nytt besked från regeringen – Jobba till du är 75INTE nytt för småföretagare…

Report this content

Vi kommer att behöva arbeta längre upp i åldrarna och det skrämmer många, dock inte småföretagare verkar det som, där är många redan inställda på att jobba efter 67 års ålder. Frågan är varför det skrämmer journalister och debattörer? Det borde tvärtom vara en förmån. En förmån då vi är friskare, en förmån då de flesta människor mår bättre av att ha en meningsfull tillvaro och känna sig behövd i någon omfattning. För detta är en bra arbetsplats ett bra alternativ. Fokus bör vara på att skapa förutsättningar för dessa arbetsplatser att erbjuda människor i högre ålder flexibla anställningar på individens OCH företagens villkor. Men låt oss börja från början.

Fredrik Reinfeldt blir utskälld

Tidigare i vecka 15 släppte Fredrik Reinfeldt rapporten: ”Arbeta till 75 – en bra start” och blev ordentligt utskälld i många medier för beskedet att vi väntas vara friska och starka i både kropp och huvud långt upp i åldrarna. Redan idag konstaterar rapporten att 70 är det nya 50 och menar med det att vi idag är lika friska och starka vid 70 års ålder som en 50-åring var 1970. Det är ju fantastiskt hur vår hälsa utvecklats med mindre slitage från långt arbetsliv och bättre sjukvård. Rapportens besked var i och med detta att vi har potential att kunna och orka arbeta till vi är 75 år. Något vi borde vara glada och lyckliga för om man tänker på det ur perspektivet hälsa. Tänker man ur perspektivet att behöva jobba längre visade det sig att det var det många som inte var pigga på:

Göran Greider i Nyhetsmorgon: ”Reinfeldt har aldrig pratat med någon byggarbetare”

Arbetarkvinnorna bör jobba in i graven, enligt Reinfeldt, skriver Patrik Lundberg i Expressen

Jonna Sima skriver i Aftonbladet: “Reinfeldt tror man kan tänka sig frisk”

Vi debuterar i arbete allt senare

2014 var inträdesåldern i arbetslivet 27,5 år så vi börjar arbeta tio femton år senare jämfört med de som var 50 år 1970. Detta borde ju vara enkel matematik att skall samhället finansiera välfärden så får vi lägga dessa åren i slutet av arbetslivet istället om vi inte väljer att gå i skola i början av arbetslivet. Eller så får vi höja skatterna. Därtill lever vi längre och skall finansiera pensioner under en allt längre tid. Det är en ekvation som någon måste ta ansvar för om vi inte alla skall bli fattigpensionärer.

Småföretagare tar ansvar för detta redan

Egenföretagare är vana att ta ansvar för sin situation och lösa utmaningar på egen hand. Det ligger i företagarens DNA att lösa problem och se möjligheter istället för gnälla. ”Att gnälla är som att gunga gungstol, man har nåt att göra men man kommer ingen vart”. Så även i denna fråga visar det sig. I en undersökning som gjordes av Företagarförbundet Fria Företagare under mars visar det sig att nära 4 av 10 företagare planerar redan att jobba efter 67 års ålder. Och 20 procent planerar att fortsätta till 75 och 1 av 10 tänker fortsätta om de har hälsan efter 75 år ålder också. Om man planerar att arbeta för att man måste då man ser att pensionen inte kommer att räcka eller om det är för att man helt enkelt bara gillar att arbeta förtäljer inte undersökningen, men sanningen är nog en kombination.

Reformera LAS för denna nya verklighet 

Företagarförbundet har länge drivit frågan om att vi behöver reformera LAS och turordningsreglerna. Vi vill skapa trygghetsreglerna istället. Nya regler för anställningstrygghet som bygger på flexibilitet och livslångt lärande och kompetensutveckling genom hela arbetslivet. När nu LAS äntligen är uppe på parternas förhandlingsbord och vi har en regering som förstått och trycker på för en förändring så är det viktigt ur företagarnas perspektiv att möjliggöra flexibla och trygga anställningar även långt upp i åldrarna. Det innebär att ett litet företag med 3 anställda inte kan bära sjuklöneansvaret för personer som är 65+, Dessa människor är ju till följd av sin ålder i en hel annan riskklass för sjukdom och utmaningen för ett företag med 3 anställda är stor nog att ersätta en person som då och då måste vara hemma av hälsoskäl. 

Förslag till förhandlingsbordet

Företagarförbundet föreslår ser ur småföretagens perspektiv några möjliga och verkningsfulla åtgärder för att underlätta att ha anställda i småföretagen långt upp i åldrarna.

  • Slopa arbetsgivaravgiften helt för personer över 60 år
  • Skapa ett särskilt kompetensutvecklingsstöd till personer över 55 år Låt företagen ta ansvar för kompetensutvecklingen av personalen och stimulera detta med sänkt arbetsgivaravgift på alla som genomgått kompetensutveckling under året.
  • Skapa en flexibel anställningsform för anställda som möjliggör arbete i olika omfattning efter 65 års ålder Heltid kan inte vara normen. Där möjligheten att avsluta anställningen från företagarens sida är större. Först då vågar företagen anställa personer med hög ålder. En anställning får inte äventyra företagarens fortsatta verksamhet vilket den gör om man är tre anställda och en inte fungerar…
  • Möjliggör lönesättning som speglar arbetstagarens arbetsförmåga. Företagarens ser varje anställning som en investering och kommer att väga fördelar med en anställd med hög ålder och en men lägre. 

4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Utnyttja den enorma potentialen i detta och skapa förutsättningar för dessa att låta människor jobba flexibelt även efter 65 år, kanske ända till 75 år.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 - 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Prenumerera

Media

Media