Pressmeddelande Jakten på jobben: Allt fler småföretagare vill anställaJakten på jobben: Allt fler småföretagare vill anställa

Fler än vart fjärde småföretag kommer troligtvis att anställa under 2011. Skulle var och en av dessa anställa en person innebär det att cirka 39 000 nya jobb skapas i Sverige . Men utmaningen för småföretagarna är att få tag i rätt person med rätt kompetens.

Det framkommer i en ny undersökning från FöretagarFörbundet där 1 500 småföretagare har tyckt till. Jämfört med för ett år sedan är fler positiva till att nyanställa.

- Småföretagen är Sveriges tillväxtmotor och de drar nu på allvar i gång jobbjakten runt om landet. Men vi skulle se betydligt fler nya arbetstillfällen om arbetsgivaravgiften sänktes, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Undersökningen visar också att av de småföretagare som är intresserade av att anställa, planerar nästan hälften att anställa en person på heltid. Omkring en tredjedel tror att de kommer heltidsanställda två eller fler personer. Tre av tio har intentionen att rekrytera en eller fler deltidsanställa under 2011.

Det vanligaste sättet för småföretagarna att komma i kontakt med jobbkandidater är via det egna nätverket av medarbetare, släkt och vänner. Därefter kommer spontanansökningar.

- Det är angeläget att förmedla till arbetssökande att spontanansökningar är oumbärliga för de hårt arbetande småföretagarna. Så det är bara att ligga på.

I ett litet företag är varje medarbetare en nyckelperson. Och en av småföretagens största utmaningar är att få tag i rätt person med rätt kompetens.

- De åtgärder som småföretagen spontant efterfrågar från politikerna för att underlätta "match- makingen" är nya former av provanställningar, en effektivare arbetsförmedling och fler branschanpassade specialistutbildningar.

Fakta om undersökningen: Undersökningen genomfördes i FöretagarFörbundets medlemspanel av Hero Kommunikation mellan 31 januari och 3 februari 2011. Totalt fullföljde 1520 småföretagare webbenkäten. Läs hela rapporten på www.ff.se.

För mer information Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

Om FöretagarFörbundet FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag 30 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder förbundet, som arbetar för att det ska bli attraktivare att starta företag, enklare att driva företag samt lönsammare och mindre riskfyllt att anställa i företag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information se www.ff.se. Enligt uppgifter från SCB gällande 2009, fanns det 144 706 företag med 0-9 anställda med en omsättning över en miljon kronor. I FöretagarFörbundets undersökning svarade 27 procent av respondenterna att de Ja, absolut eller Ja, troligtvis kommer att anställa under 2011.

Taggar:

Om oss

Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Dokument & länkar