Regelkrånglet en fortsatt börda och tillväxthämmare för Sveriges småföretagare och därmed för jobben

Över 7 av 10 småföretagare anser att den nuvarande regelbördan från myndigheter är stor eller mycket stor. Det visar en undersökning som Företagarförbundet gjort.

- Regelkrångel från myndigheter hämmar tillväxten och skapandet av fler jobb hos Sveriges småföretagare. Problemet är störst hos de med anställda. Då ca 80 procent av alla nya jobb skapas i småföretagen måste regelkrånglet minskas i snabbare takt än vad som sker nu, säger Företagarförbundets ordförande Mats Assarsson.

Regelkrånglet är en av de viktigaste frågorna för Företagarförbundets medlemmar.

I slutet av augusti 2013 genomfördes en undersökning bland förbundets medlemmar kring hur de ser på regelbördan från myndigheter och hur det påverkar dem.

Över 7 av 10 småföretagare anser att den nuvarande regelbördan från myndigheter är stor eller mycket stor. 62 procent anser att regelbördan ökat de senaste fyra åren. Drygt 4 av 10 är irriterade över att det skiljer i regler och förordningar mellan olika kommuner.

De tre mest betungande regelverken som företagarna anger i undersökningen är:

  • Skatteregler
  • Uppgiftslämnande till myndigheter
  • Arbetsmarknadsregler

I enkäten som besvarats av 393 småföretagare och medlemmar är 23 %  soloföretagare, 59 % har färre än 10 anställda och 11 % mellan 10-19 anställda.

Företag i Sverige måste varje år hantera en massiv administrativ och finansiell börda orsakad av hanteringen av lagar och regler. Kostnaden uppgår till totalt uppåt 90 miljarder kronor årligen. Hårdast drabbas småföretagen, Sveriges tillväxtmotor och största arbetsgivare, där det allmänna regelkrånglet är ett mycket stort tillväxthinder och inverkar i negativ riktning för de som vill bli företagare

FöretagarFörbundet vill att:
Ett permanent kostnadstak för företagens administrativa regelbörda införs, med fokus på småföretagen, och som fastställs av ett Regelråd. Detta Regelråd ska även se till att kommuner har enhetliga regelverk, kostnader, handläggningstider mm och övervaka att de efterföljs.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande FöretagarFörbundet
0709 - 374 133

FöretagarFörbundet är en ideell organisation som sedan 1951 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta, driva samt utveckla företag med fokus på de allra minsta företagen, de med upp till 10 anställda. Med medlemmar över hela landet är vi är en stark maktfaktor i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarens roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Vårt arbete har gett synbara resultat. Läs mer på www.ff.se

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera