Småföretagare föredrar modell med låglönejobb framför etableringsjobb

Småföretagare som är medlemmar i Företagarförbundet Fria Företagare upplever att det är svårt att hitta rätt personal.  Samtidigt som vi har stora grupper i samhället som inte har jobb. Att matcha dessa behoven mot varandra vore att ”slå två flugor i en smäll” Småföretagarens rädsla för att felrekrytera hänger ihop med kostnader och svårigheter att skilja sig från personal som saknar rätt kompetens. Frågan är en viktig valfråga! 

Småföretagarna skapar 8 av 10 jobb i Sverige. För att de skall fortsätta att kunna göra det är det viktigt att lyssna på deras åsikter. De kommer från deras vardag, från verkligheten! Det har talats en hel del om etableringsjobb och låglönejobb för att lösa en del av arbetslösheten. I en färsk undersökning bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar föredrar småföretagaren låglönejobb framför etableringsjobb, trots att detta sannolikt är en dyrare modell för företagaren. Då är det viktigt att lyssna på dem, återigen, det är hos dessa 8 av 10 riktiga jobb skapas.

Tusenkonstnärer kan bli ”specialister”

I ett småföretag är det vanligt att de flesta medarbetare är lite av ”tusenkonstnärer” dvs man rycker in och tar fatt i uppgifter där det behövs och när det behövs. Det var så företagaren startade verksamheten och ofta så den utvecklats. Inget fel i det, varierande arbetsuppgifter är både nyttigt och ofta stimulerande. Men då det är svårt att få tag i kompetens och utbildad personal så kan låglönejobb vara en viktig nyckel för småföretagens utveckling.  Med låglönejobb kan småföretagare sätta personal i arbete med uppgifter som inte kräver lång utbildning och kompetens, och låta dem med utbildning och kompetens koncentrera sig om de arbetsuppgifter som kräver detta. Med andra ord låglönejobb ”slår två flugor i en smäll”

Fördelar med låglönejobb…

…hos småföretagare är också att nyanställda blir en naturlig del av en liten grupp och utvecklas med denna, lär sig arbetet och kan ta mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter, en sorts lärlingsanställning. Löneutvecklingen blir naturlig då den anställde bidrar med mer värde och kommer kompenseras mot detta för att kunna behållas på arbetsplatsen, om inte så kommer löntagaren att skifta till arbetsgivare som är beredd att betala för dennes nyvunna kompetens. En stegvis löneutveckling blir också naturlig för företagaren i motsats till modellen med etableringsjobb där löneskuttet efter två är blir från 8.000 kr till minst 24.000 kr vilket sannolikt kommer leda till att många företagare väljer att avsluta anställningen då skuttet blir får stort.

Språket är ett krav.

Oavsett modell och anställningsform framkommer det tydligt i undersökningen att kunskaper i svenska språket är ett krav. Att behärska språket i tal OCH skrift är viktigt för att vara anställningsbar i småföretagen. Kommunikation i olika former blir viktigare och omfattar i stort sett alla arbetsuppgifter på en arbetsplats idag.

Turordningsreglerna

Endast 2 procent av småföretagarna tycker att turordningsreglerna är bra som de är idag och Företagarförbundet Fria Företagare föreslår att regeringen gör om turordningsreglerna till trygghetsreglerna där kompetens värderas högra än anställningstid.

Arbetsgivaravgiften

En genomgående synpunkt hos småföretagaren är att minskad arbetsgivaravgift vore det bästa och mest rättvisa sätt att underlätta för företagen att anställa fler. En sänkt arbetsgivaravgift för de minsta företagen med 0-9 anställda skulle leda till fler anställningar. En anställning i vart fjärde mikroföretag skulle sysselsätta ytterligare 250.000…

Politisk agenda skall inkludera småföretagen

Vi anser att det behövs en ny politisk agenda som på allvar inrymmer småföretagen. Då kan Sverige utnyttja den potential dessa utgör för att sänka arbetslösheten och för att bidra ännu mer till välfärden.

Om undersökningen

Undersökningen om småföretagarnas utmaningar att hitta personal genomfördes bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar under december 2017.

Bilagor

Bild: Mats Assarsson, förbundsordförande

Grafer från undersökningen

Med bästa småföretagarhälsningar

Mats Assarsson

Förbundsordförande, Företagarförbundet Fria Företagare

0709-374133

mats.assarsson@ff.se 

www.ff.se 

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 - 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/