Småföretagare riskerar att bli fattigpensionärer

Svenskarnas pensioner är en fråga som guppar som ett flöte upp och ner i politiken, ibland är det en fråga som engagerar, ibland flyter den stilla som en sommarbäck och i valtider lovas det ofta avsevärda förbättringar. Småföretagare har dock för vana att ta ansvar för sig själva, förbundet ville undersöka om våra medlemmar är bra på att ta ansvar för sin egen pension. Resultatet visar att många tar ansvar och kommer att klara sig bra under pensionärslivet. Men undersökningen visar också att en stor andel riskerar att bli fattigpensionärer och kommer sannolikt vara tvungna att jobba så länge de orkar.

Småföretagare planerar för att jobba till de blir 75 år

Var tredje småföretagare ser fram emot pensionen vid 65 års ålder, några tidigare men framförallt är det många som planerar att jobba efter 67 års ålder. Hela 36 procent av småföretagarna planerar att fortsätta jobba trots uppnådd pensionsålder. Faktiskt planera var femte småföretagare att jobba efter 70 och var tionde till och med efter 75 år ålder. Undersökningen visar inte på varför småföretagarna planerar att jobba långt efter pensionen, men en teori kan vara att de trivs med att arbeta, en annan kan vara att de faktiskt måste.

3 av 10 riskerar att bli fattigpensionärer

Vårt pensionssystem bygger idag på att arbetsgivare betalar in tjänstepension för varje arbetstagare. Det gör också 9 av 10 arbetsgivare enligt pensionsmyndigheten. Företagarförbundet Fria Företagares undersökning visar dessvärre att 32 procent av småföretagarna låter bli att betala tjänstepension till sig själva. Dessa riskerar att bli fattigpensionärer om de inte har andra pensionssparanden. 

Endast varannan småföretagare pensionssparar privat

Undersökningen visar i och för sig att varannan företagare har ett privat pensionssparande men att detta uppgår till under 2000 kr för de flesta (80 procent). 

Var tredje räknar med dålig eller usel pension

31 procent av småföretagarna räknar med att deras pension kommer att vara dålig eller urusel, medan lika många räknar med att få en bra eller jättebra pension. 38 procent räknar med ”en OK pension”Med ovanstående som facit är det lätt att tro att många av de småföretagare som planerar att jobba långt efter pensionsåldern gör det för att de känner sig tvungna för att klara sig ekonomiskt.

Om undersökningen

Undersökningen om småföretagarnas pension genomfördes bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar under februari-mars 2019. 528 småföretagare svarade på enkäten.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 - 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/