Stora brister i rättsäkerheten för företagare: Reglerna måste förändras

Varje år drabbas oskyldiga småföretagare av skattegranskning eller skatteprocess. Att till slut få rätt är en tidsödande och dyr process som i många fall innebär en katastrof. Företaget läggs ner och anställda mister jobbet, ibland redan innan rättstvisten är avslutad. Statistik från Domstolverket visar nu att mer än var femte beslut som överklagas ändras i domstol.- Att alla i Sverige ska betala skatt är en självklarhet. Men om du som företagare försöker göra rätt för dig och ändå blir misstänkliggjord kan det få förödande konsekvenser. Idag har småföretagen ofta inte de resurser som krävs för att driva skattemålen vidare. Rapporten visar på skrämmande brister i rättsäkerheten för företag, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

Statistiken visar att drygt var fjärde skattebeslut när det gäller inkomsttaxering, moms och arbetsgivaravgifter för företag ändrats efter överklagande i Länsrätten. Dessutom sker sedan ytterligare ändringar i kammarrätten.

- Många företag väljer nog att inte överklaga ett beslut till domstol. Därför tror vi att det finns ett stort mörkertal av oskyldiga företagare. Vår gemensamma undersökning visar att så många som 70 procent av småföretagarna anser att de har dåliga kunskaper om hur skattekontrollen faktiskt fungerar. Till exempel vet de flesta inte att omvänd bevisföring gäller i skattemål, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Tillsammans föreslår FöretagarFörbundet och Skattebetalarnas Förening en rad regelförändringar för att stärka rättsäkerheten för Sveriges hundratusentals småföretagare. Några av de viktigaste är:

• Gör det lättare att få rättshjälp i skatteärenden. I dag kan företagare förlora stora pengar på juristkostnader även när de får rätt i domstol.
• Återinför tjänstemannaansvaret. I dag saknas generella regler om personligt ansvar för tjänstemäns myndighetsutövning. För att säkra att tjänstemän tar ansvar för att rättssäkerheten upprätthålls bör sådana regler införas.

• Gör det lättare att få anstånd med betalning av skattekravet när det finns risk att kravet driver ett företag i konkurs.

____________________________________________________________________

Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av Hero Kommunikation i FöretagarFörbundets medlemspanel med hjälp av webbenkät under 25 -28 oktober. Totalt deltog 1 340 företagare i undersökningen. Dessutom användes statistik från Domstolsverket och Skatteverket. Läs hela rapporten på www.ff.se eller www.skattebetalarna.se

För mer information Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70, e-post: camilla.littorin@ff.se Arvid Malm, chefekonom Skattebetalarnas Förening Tel: 073-687 08 16, e-post: arvid.malm@skattebetalarna.se

Om FöretagarFörbundet FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag 35 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder förbundet, som arbetar för att det ska bli attraktivare att starta företag, enklare att driva företag samt lönsammare och mindre riskfyllt att anställa i företag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information se www.ff.se

Om Skattebetalarnas Förening Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. För mer information se www.skattebetalarna.se

Taggar:

Om oss

Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Dokument & länkar