Formica Capital ansluter sig till 1,5 C Business Playbook som första investmentbolag

Report this content

Formica Capital har beslutat att som första investmentbolag ansluta sig till de organisationer och företag som utvecklar och använder 1,5°C Business Playbook - ett verktyg för att minska utsläpp av växthusgaser genom hela den globala värdekedjan. Beslutet ska ses i ljuset av Formicas målsättning att genom sina investeringar aktivt bidra på ett positivt sätt till samhället. Formica vill också inspirera andra investmentbolag att arbeta aktivt med klimatfrågan.

Business Playbook

1,5°C Business Playbook är en spin-off från Exponential Roadmap Initiative, som arbetar globalt med att inspirera och stötta företag att sätta skarpa klimatmål och utforma en klimatstrategi som omfattar hela värdekedjan. Allt i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.

1,5°C Playbook är ett verktyg utvecklat av ledande experter och intressenter inom klimatfrågan. Det är ett ramverk som alla företag, oavsett storlek, kan använda. 1,5°C Playbook innebär att företagen applicerar en arbetsmodell för att kunna halvera sina utsläpp av växthusgaser varje decennium i syfte att nå nollutsläpp år 2050. Samtidigt integreras företagens klimatarbete med affärsstrategin.

”Vi ser fram emot att få vara en del av 1,5°C Business Playbook. Vi tycker verktyget erbjuder ett vetenskapligt och ändå pragmatiskt sätt för företag att minska sina koldioxidutsläpp och samtidigt stärka både sin konkurrenskraft och sitt resultat”, säger Olof Cato, vd Formica Capital. 
 

Grafisk kurva Business Playbook

Formica kommer att använda 1,5°C Playbook som en integrerad del av Formica Formula som är Formica Capitals sätt att stötta sina portföljföretag när det gäller att öka deras positiva samhällspåverkan och att agera ansvarstagande – enligt Formica två nyckelfaktorer för att få verksamheter att öka i värde. 

”Med vårt investerarperspektiv och vår expertis inom hållbarhet hoppas vi kunna bidra till att utveckla verktyget så att det både är enkelt för företag att börja använda och att det inkluderar ett fokus på värdeökning”, fortsätter Olof Cato.

”Playbooks metod, att inkludera hela värdekedjan och ta med frågan om växthusgaser in i affärsstrategin, är nödvändig för företag om de ska lyckas nå sina klimatmål och framtidssäkra verksamheten”, säger Tomas Haglund-Flemström, innovations- och hållbarhetsansvarig på Formica Capital.

”Playbook är knutet till målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Den enda vägen som återstår för att lyckas är en drastisk minskning av utsläpp inom alla branscher det närmaste årtiondet. Vi visar att det är möjligt”, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research och en av dem som lanserade 1,5°C Business Playbook i Davos tidigare i år.

För mer information, v.v. kontakta:
Olof Cato                                                  
CEO Formica Capital                                  
Tel: +46 709 26 66 55                                
olof@formicacapital.se                

Tomas Haglund-Flemström
Innovations- och Hållbarhetsansvarig Formica Capital
Tel: +46 734 43 29 23
tomas@formicacapital.se


Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson. Formica Capital skapar långsiktig värdetillväxt genom aktivt ägande i lönsamma och långsiktigt hållbara bolag, som har en positiv påverkan på samhället i stort. www.formicacapital.se 

Information om 1,5°C Business Playbook
1,5°C Playbook är en spin-off från Exponential Roadmap Initiative, utvecklad av ledande experter och intressenter inom klimatfrågan. Den ger företag en metod för att fastställa mål och handlingsplaner i linje med 1,5-gradersmålet. 
1,5°C Business Playbook stöttas av fler än 30 partner inklusive Internationella Handelskammaren (ICC), Världsnaturfonden (WWF), Ericsson, IKEA, Scania och Skanska.
www.exponentialbusiness.org

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Formica Capital har beslutat att som första investmentbolag ansluta sig till de organisationer och företag som utvecklar och använder 1,5°C Business Playbook - ett verktyg för att minska utsläpp av växthusgaser genom hela den globala värdekedjan. Beslutet ska ses i ljuset av Formicas målsättning att genom sina investeringar aktivt bidra på ett positivt sätt till samhället. Formica vill också inspirera andra investmentbolag att arbeta aktivt med klimatfrågan.
Twittra det här

Citat

Vi ser fram emot att få vara en del av 1,5°C Business Playbook. Vi tycker verktyget erbjuder ett vetenskapligt och ändå pragmatiskt sätt för företag att minska sina koldioxidutsläpp och samtidigt stärka både sin konkurrenskraft och sitt resultat
Olof Cato, vd Formica Capital.
Med vårt investerarperspektiv och vår expertis inom hållbarhet hoppas vi kunna bidra till att utveckla verktyget så att det både är enkelt för företag att börja använda och att det inkluderar ett fokus på värdeökning
Olof Cato, vd Formica Capital.
Playbooks metod, att inkludera hela värdekedjan och ta med frågan om växthusgaser in i affärsstrategin, är nödvändig för företag om de ska lyckas nå sina klimatmål och framtidssäkra verksamheten
Tomas Haglund-Flemström, innovations- och hållbarhetsansvarig på Formica Capital.