Dela

Om oss

Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson. Formica Capital skapar långsiktig värdetillväxt genom aktivt ägande i lönsamma och långsiktigt hållbara bolag, som har en positiv påverkan på samhället i stort. www.formicacapital.se

Kontakt

Länkar

Citat

Cybercom har haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Det har varit otroligt inspirerande att se våra kunders fina respons på vårt strategiska arbete med att specialisera oss, att integrera hållbarhet i vårt erbjudande och att höja värdet i våra leveranser. När Cybercom nu går ihop med Knowit ser jag med stolthet tillbaka på vad vi som Makers of tomorrow skapat, och jag ser med spänning fram emot att följa ett nytt kapitel i bolagets utveckling
Niklas Flyborg, VD för Cybercom
Niklas Flyborg, hans ledningsteam och alla Cybercoms anställda har gjort ett fantastiskt arbete med att ta Cybercom till sin nuvarande position. Vi ser nu denna transaktion som ett strategiskt riktigt nästa steg för alla parter – verksamheterna kompletterar varandra väl och utgör en stark plattform för fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Vi ser vårt ägande i Knowit som en långsiktig investering i ett av Nordens starkaste och mest snabbväxande tjänstebolag inom digitalisering och med goda möjligheter att få extra hävstång på Cybercoms fina hållbarhetsposition.
Olof Cato, VD för Formica Capital och ordförande i Cybercom.
Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och starkare marknadsposition inom cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar. Genom affären blir vi ett nordiskt power house för digitala lösningar, en mycket attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxtresa.
Per Wallentin, koncernchef Knowit.
”Med Formica får vi en långsiktig partner vars erfarenhet av att bygga starka företag och kunskap inom energibranschen blir en stor tillgång för oss. Deras starka tro på hållbara energisystem, i kombination med ett fokus på positiv påverkan och ansvar, ligger helt i linje med våra värderingar och vår syn på framtiden. Med det här samarbetet ser vi stora möjligheter att fortsätta utveckla Rototec i framtiden”.
Alexej von Bagh, CEO, Rototec Group:
”Rototec har lyckats kombinera stark kompetens inom geoenergi, effektiv operations och kontinuerlig utveckling av sitt erbjudande, vilket gjort dem till den ledande aktören i en mycket viktig bransch och vi ser stora möjligheter för fortsatt tillväxt. Vi hoppas kunna bidra till Rototecs fortsatta resa, med vår erfarenhet inom bolagsbygge och driva organisk såväl som förvärvad tillväxt samt geografiskt expansion och utveckling av nya affärsmodeller. Att bidra till att geoenergin når sin fulla potential i minskad klimatpåverkan både i och utanför Norden är för mig ett starkt syfte”.
Teresa Enander, COO, Formica Capital
I Formica får vi en långsiktig delägare vars uttalade fokus på hållbarhet är helt i linje med våra värderingar och med vår syn på framtiden. Deras starka kompetens inom området kombinerat med erfarenheten och expertisen kring bolagsbyggande blir en väldig styrka för oss. Vi ser en stor potential i samarbetet att fortsätta utveckla Ecokraft – och välkomnar dem med glädje på vår spännande resa.
Oscar Gustavsson, VD Ecokraft Sverige
I Ecokraft ser vi ett bolag som lyckats kombinera toppkvalitet i sitt erbjudande, extremt hög kundnöjdhet, snabb tillväxt och lönsamhet. Med basen i en digitaliserad effektiv affärsmodell och en stark, drivande bolagskultur kring skiftet till ett hållbart samhälle lockar de många talanger i branschen. Vi ser stor potential i fortsatt tillväxt både geografiskt och produktmässigt och ser fram emot att samarbeta med de imponerande entreprenörerna i Ecokraft.
Teresa Enander, COO Formica Capital
Investeringen i Ecokraft blir Formicas tredje investering i skiftet till ett hållbart energisystem. Vi ser stora möjligheter i energitransitionen som kombinerar bra avkastning med ett direkt bidrag till snabbare omställning till en hållbar framtid.
Olof Cato, VD Formica Capital
Vi ser fram emot att få vara en del av 1,5°C Business Playbook. Vi tycker verktyget erbjuder ett vetenskapligt och ändå pragmatiskt sätt för företag att minska sina koldioxidutsläpp och samtidigt stärka både sin konkurrenskraft och sitt resultat
Olof Cato, vd Formica Capital.
Med vårt investerarperspektiv och vår expertis inom hållbarhet hoppas vi kunna bidra till att utveckla verktyget så att det både är enkelt för företag att börja använda och att det inkluderar ett fokus på värdeökning
Olof Cato, vd Formica Capital.
Playbooks metod, att inkludera hela värdekedjan och ta med frågan om växthusgaser in i affärsstrategin, är nödvändig för företag om de ska lyckas nå sina klimatmål och framtidssäkra verksamheten
Tomas Haglund-Flemström, innovations- och hållbarhetsansvarig på Formica Capital.
Formica skall göra investeringar i bolag som bidrar till FN:s 17 hållbarhetsmål. Den typen av bolag är vi övertygade om kommer att ha bäst förutsättningar för värdetillväxt framåt och samtidigt bidrar de till att skapa ett hållbart samhälle. Digitalisering är centralt för den samhällstransformation som krävs framåt och där kan Cybercom med sin ledande position driva utvecklingen. Vi är mycket exalterade över att vara ägare i Cybercom och vi har en ambition att fortsätta bidra till att utveckla bolaget i en ännu mer hållbar riktning
Olof Cato, VD för Formica Capital AB
Cybercom är en investering som ligger helt i linje med Formicas strategi. Jag känner bolaget väl sedan min tid på JCE och vi vill gärna göra investeringar i bolag inom IT-säkerhet och digitalisering, områden där Cybercom är väl positionerade. Tillsammans med JCE, Tequity och Cybercoms starka ledning och hängivna personal vill vi fortsätta bygga Cybercoms varumärke och fokusera ännu mer på hållbara affärer samt framåt även titta på kompletterande förvärv
Olof Cato, VD för Formica Capital AB
I Formica får vi en långsiktig ägare som kan bolaget och som kompletterar våra övriga ägare JCE och Tequity väl. Med så pass kapitalstarka och engagerade ägare kan vi nu ta nästa steg i Cybercoms utveckling. Formicas uttalade fokus på hållbarhet är en väldig styrka och vi ser en stor potential i att fortsätta utveckla Cybercoms erbjudande ur ett hållbarhetsperspektiv
Niklas Flyborg, VD för Cybercom
Med sin stabila ägare och finansiella styrka kommer Formica att vara en aktör som gör avtryck på den svenska investeringsmarknaden. I Olof har vi fått en VD med lång erfarenhet av aktivt ägande och som även har arbetat långsiktigt i ett familjeägt investmentbolag, en kombination som gör honom väl lämpad att leda Formica
John Giverholt, styrelseordförande i Formica Capital
Formica är en ny aktör på den svenska marknaden och det känns oerhört spännande att få vara med och bygga upp denna verksamhet. Formicas ägarkonstellation kombinerat med en kompetent styrelse borgar för långsiktighet och för att bolaget kommer att vara en mycket attraktiv partner för entreprenörer och bolagsägare framöver
Olof Cato, VD Formica Capital
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp