Alla är vi stjärnor bakom ratten

Det blir höga betyg när bilförare bedömer sin egen körförmåga. 64 procent ger sig själva en 4:a eller 5:a på en femgradig skala. Och störst tilltro till den egna körningen har männen, detta trots att kvinnor orsakar färre olyckor. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If bland 5 166 bilförare.

Mer än var femte person, 21 procent, ger sig själv högsta betyg som bilförare på en femgradig skala. Allra högst betyg får bilförarna i Gävleborgs län, där 30 procent ger sig själva en femma. 43 procent av bilförarna ger sig själva en fyra. Totalt anser två av tre att de kör bättre än genomsnittet. Endast tre procent anser att de kör sämre än medel och ger sig själva en 1:a eller 2:a.

Det är stor skillnad mellan män och kvinnor. Tre av fyra män ger sig själva en 4:a eller 5:a, jämfört med varannan kvinna. Det vanligaste betyget bland kvinnorna är en 3:a, vilket 44 procent sätter på sin egen körförmåga.

Samtidigt orsakar männen de flesta olyckorna i trafiken. Av olycksstatistiken framgår att män – särskilt yngre män - är inblandade i betydligt fler olyckor, även med hänsyn taget till körsträcka, än kvinnor.

– I trafiken finns det stora risker med en övertro på sig själv. Det leder till mindre säkerhetsmarginaler och det skapar en trafikmiljö som är farligare för alla ute på vägarna, säger Dan Falconer, motorspecialist på If.

Hur anser du själv att du är som bilförare? Kvinna Man
Bas 5166 2392 2774
Betyg:
   5 (Mycket bra) 21% 17% 25%
   4 (Över medel) 43% 36% 49%
   3 (Medelmåttig) 34% 44% 24%
   2 (Sämre än medel) 2% 3% 2%
   1 (Mycket dålig) 1% 1% 0
Genomsnitt (1-5) 3.82 3.65 3.96
Totalsum 100% 100% 100%

Resultat per län:

                                                Högsta betyg, 5                Under medel, betyg 1 och 2

 1. Gävleborg                           30 %                       1 %
 2. Dalarna                               27 %                       1 %
 3. Halland                               25 %                       3 %
 4. Kalmar                                24 %                       1 %
 5. Skåne                                  23 %                       2 %
 6. Värmland                            23 %                       2 %
 7. Västmanland                       22%                        1 %
 8. Norrbotten                          22 %                       3 %
 9. Blekinge                              21 %                       2 %
 10. Stockholm                          21 %                       5 %
 11. Västernorrland                    20 %                       1 %
 12. Kronoberg                           20 %                       2 %
 13. Södermanland                     20 %                       3 %
 14. Västra Götaland                  19 %                       2 %
 15. Uppsala                              19 %                       5 %
 16. Gotland                              18 %                       1 %
 17. Örebro                                18 %                       1 %
 18. Östergötland                       18 %                       1 %
 19. Jönköping                           18 %                       3 %
 20. Jämtland                             16 %                       2 %
 21. Västerbotten                       16 %                       3 %

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2011 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 200. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera