Grilla säkert med gasol

I sommar eldas många grillar för högtryck. En undersökning visar att var sjätte svensk har varit med om en incident i samband med grillning. Unga råkar mest illa ut. If tipsar om hur du grillar säkert med gasol.

Sommar innebär högsäsong för grillfester. Men det finns risker i samband med grillning. En undersökning från försäkringsbolaget If med 6 024 respondenter visar att var sjätte svensk har varit med om en incident i samband med grillning. Unga verkar vara mest utsatta. I gruppen 18-29 år uppger 24 procent att de varit med om att någon blivit brännskadad eller att det börjat brinna utanför grillen.

En särskild fara är de allt populärare gasolgrillarna. Att noggrant följa säkerhetsinstruktionen är a och o vid hantering av gasol.

- En läckande gasolslang är potentiell livsfara. Datumet som står på slangen anger när den har tillverkats. Det betyder att den behöver bytas inom några år. Man kan kontrollera slangen med läckspray eller vanligt tvålvatten, säger brandexperten Mats Larsson på If.

Enligt MSB skadas runt 500 personer varje år i samband med grillning. Ögonskador och brännskador är vanligast.

Ifs tips och råd för gasolgrillen i sommar:

Före grillning:

  • Kontrollera grillen före användning. Gasolanläggningen bör täthetsprovas varje gång du byter gasolbehållare. Montera på en läckindikator som kan köpas på bensinstationer eller gasolåterförsäljare. Kontrollera datumet på slangen, byt vid behov.
  • Undvik läckage. Se till att skruva på ventilen åt rätt håll, större gasolbehållare är vänstergängade, annars kan den bli otät. Kontrollera slangen genom att böja och se om det är sprickor i den. Byt i så fall slang! För längre hållbarhet på slangen - undvik solljus och heta delar av grillen.
  • Vid gasolläckage. Misstänker du att gasol läcker – stäng huvudkranen till gasolbehållaren. Använd läckspray eller tvållösning på skarvar och anslutningar för att lokalisera läckaget.
  • Skyddshandske bör finnas vid grillen om du behöver stänga ventilen vid brand.

Under grillning:

  • Låt grillen stå fritt. Avlägsna allt eventuellt lättantändligt material om finns i närheten av grillen när den används.
  • Kontrollera gasollågan. Den inre delen ska vara blågrön. Vid gula inslag i lågan bör gasolbrännaren lämnas på service.
  • Vid brand. Om det skulle börja brinna utanför grillen – stäng av ventilen till gasolen! Släck helst med brandfilt.
  • Efter grillning, stäng av huvudkranen på gasolbehållaren.

Undersökningen gjordes av YouGov i mars 2013 med 6 024 svarande i åldern 18-74 år.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner samt företagsförsäkringar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media