Myndigheter förenklar för nyanlända

För att förenkla för nyanlända startar pilotprojektet ”Mötesplatser och information”. Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommunen ska tillsammans ge ett samlat stöd till nyanlända. Ambitionen är att projektet ska leda till en snabbare etableringsprocess.

Först ut i piloten är servicekontoret i Norrköping som startar 10 februari. På servicekontoren samarbetar redan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Nu utökas kontoret med kompetens från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunen. Tanken är att nyanlända ska slippa att slussas mellan olika myndigheter och istället få ett samlat stöd på ett kontor.

– På det här sättet samlar vi kompetensen under ett tak, säger Louise Andersson som är projektledare för Mötesplatser och information.

Enligt en prognos från Migrationsverket kommer antalet asylsökande i Sverige att öka och ligga på mellan 85 000 och 105 000 under 2015. Under kommande år spås också en ökande anhöriginvandring. Ett viktigt mål för projektet är därför att också att utveckla nya arbetssätt att ta hand om nyanlända.

– På sikt handlar det här samarbetet om att förenkla för nyanlända att orientera sig i Sverige och snabba på etableringsprocessen. Samtidigt blir det också effektivare för myndigheterna, om det blir mindre oklarheter och missförstånd, säger Louise Andersson.

Projektet kommer att pågå under 2015. Förutom Norrköping ingår även Alingsås, Ljusdal och Borlänge i projektet, men Norrköping är först med att starta upp verksamheten.

Fakta

  • Det finns 103 servicekontor i Sverige där Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ger gemensam myndighetsservice.
  • Migrationsverket tog under hösten 2013  initiativet till att försöka förenkla etableringsprocessen för nyanlända  genom att ta kontakt med alla de aktörer som ingår i processerna för migration, introduktion, etablering och återvändande, kallat Samverkansuppdraget.
  • Samverkansuppdraget utmynnade i sex olika förslag: Initialprocessen, Mötesplatser och information, Prognoser      och migrantprofiler, Boendeformer, Sysselsättning samt Gemensamt  ersättningssystem.
  • Våren 2014 tog Migrationsverket och Försäkringskassan initiativ till en arbetsgrupp med deltagare från Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, SKL och      Arbetsförmedlingen som därefter bildade en styrgrupp. Till projektstarten har även Pensionsmyndigheten anslutit till styrgruppen.

Vill du veta mer? Kontakta Projektledare Louise Andersson, tel 010-116 49 13 eller presskontakt Inger Landberg, 010-111 87 11

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

På det här sättet samlar vi kompetensen under ett tak.
Louise Andersson
På sikt handlar det här samarbetet om att förenkla för nyanlända att orientera sig i Sverige och snabba på etableringsprocessen. Samtidigt blir det också effektivare för myndigheterna, om det blir mindre oklarheter och missförstånd
Louise Andersson