Älvstädningen firar tio år i år och i Leksand börjar städningen redan i april

Report this content

Älvstädningen firar tio år och startar i år extra tidigt när fem föreningar i Leksand börjar städningen längs med Dalälvens stränder 9-10 april. Älvstädningen är ett årligt återkommande miljösamarbete mellan Städa Sverige, energibolaget Fortum och lokala idrottsföreningar. I projektet städas älvstränderna från skräp utmed Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven.

Älvstädningen brukar genomföras i slutet av augusti, vilket sker även i år, men i Leksand blir insatsen för 2022 tidigarelagd till nu i april. Anledningen är den mängd skräp som samlas en bit ut i älvfåran och som man kan komma åt endast innan vårfloden. Det här problemet har uppmärksammats  tidigare av både kommunen och deltagare därför väljer vi i år att börja tidigare.

-Vi uppskattar verkligen föreningarnas engagemang. De har sett problemet med skräpet och vill göra något åt det. I detta fall hoppas vi att älven blir befriad från ännu mer skräp när det nu städas innan vårfloden. Det stödjer vi helhjärtat, säger Katarina Ridderberg, projektledare, Städa Sverige.

Även för föreningarna är det här en viktig insats då det är deras närmiljö det gäller och att städa i samarbete med Städa Sverige och Fortum ger också ett värdefullt bidrag till klubbkassan. Det är även roligt att vissa föreningar har varit med sedan start, som idrottsföreningarna  Insjöns IF Leksands Simförening som har varit med och städat sen 2013.

-Det är fantastiskt att se att det finns ett så stort engagemang hos ungdomarna och idrottsföreningarna. Vi uppmärksammar älvstädningens tioårsjubileum år på det bästa möjliga sätt, att fortsätta städa. Så länge skräpet finns, städar vi. säger Maja Nordgren, kommunikationsansvarig för, Fortums vattenkraft.

Föreningarna som kommer att delta under vårstädningen i Leksand
Insjön IF
Leksand IF
Leksands Simförening
LI 20 Innebandy
SK Leksand

Fakta om Älvstädningen
Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar, detta för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under helgerna 20-21 och 28-29 augusti plockar föreningarna skräp på utvalda sträckor utmed Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Alla föreningar som deltar får en ekonomisk ersättning som de kan använda till att förverkliga sina drömmar.

Kontakta gärna
Maja Nordgren, projektledare Fortum, maja.nordgren@fortum.com, 072-204 66 48  
Katarina Ridderberg, projektledare Städa Sverige, katarina.ridderberg@stadasverige.se, 0730-58 82 79     

Om Fortum 
Fortum och Uniper utgör en europeisk energigrupp som arbetar fokuserat för en framgångsrik omställning till ett fossilfritt samhälle. Med 50 gigawatt kraftproduktion,  import och lagring av gas samt en global energihandel ger det oss möjlighet att förse Europa och andra regioner med stabila leveranser av koldioxidsnål energi. Vi är redan Europas tredje största producent av fossilfri el och vi fokuserar på att växa inom fossilfri el, koldioxidsnål energi och infrastrukturen för morgondagens vätgasekonomi. Till det tar vi fram lösningar som hjälper företag och städer att minska sitt klimatavtryck. Med 20 000 specialister och verksamhet i 40 länder har vi kompetensen, resurserna och närvaron att driva på omställningen till en renare värld. fortum.comuniper.energy

Taggar:

Prenumerera

Media

Media