Dela

Kontakt

 • Elin Tibell

  Presschef Sverige


  +46701466115
 • Per-Oscar Hedman

  Kommunikationschef Sverige


  070-214 75 45
 • Fortum Sverige
  Rättarvägen 3 169 68 Solna
  0200-81 88 10
  https://www.fortum.se
 • Citat

  Vi tror att solkraft kommer att bli ett av de viktigaste energislagen i framtiden. Vi tror på det som kallas solekonomi. Det betyder att all vår energi i framtiden ska vara baserad på solen. Direkt från solpaneler och solfångare eller indirekt via vattenkraft, vågkraft, vindkraft, biomassa eller jordvärme. Vi hoppas därför på en solig midsommarhelg inte bara för att folk ska ut och fira utan även för att landets solpaneler ska producera så mycket energi som möjligt.
  Marie Fossum, soldirektör, Fortum
  Fortum hämtar nästan hälften av energiproduktionen från vatten och bedriver ett omfattande arbete kring kraftverken och dammarna, vilket vi nu passar på att visa upp nu för nästa generations energikonsumenter samtidigt som vi bidrar till att bevara fisket i city. Det är bara ett av flera projekt där vi tillsammans med Stockholms Stad arbetar med att göra staden trivsam och säker.
  Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör på Fortum
  Som elbilsförare är det en trygghet att kunna ladda bilen oberoende av vem som äger laddstationen. På samma sätt är det naturligtvis önskvärt för en ägare av en laddstation att så många som möjligt ska erbjudas laddning.
  Markus Hökfelt, chef för Fortum Charge & Drive
  Vi är naturligtvis både glada och stolta över detta erkännande för vår strategi med effektiv och miljömässig produktion baserad på lokala bränslen.
  Håkan Grefberg, Senior Advisor, Fortum Heat
  Vi är faktiskt en smula förvånade att de inte meddelar detta via ett vanligt brev eller telefonsamtal utan istället drar till med hot om böter via ett pressmeddelande.
  Fredrik T Karlsson, Kommunikationsdirektör Fortum Sverige
  Att det används mer el när det är kallt och mörkt är inte så konstigt, men det är då det är särskilt viktigt att visa på den nytta elen bidrar med.
  Malin Thorsén, projektledare vid Svensk energi.
  De senaste årens utveckling visar på en tydligt positiv trend, vilket är ett kvitto på att våra insatser ger resultat. Alltmer gör vi rätt saker på rätt sätt. Det sporrar oss att fortsätta arbetet för ännu mer nöjda kunder.
  Per Langer, vd, Fortum Sverige
  Vi fortsätter att vidareutveckla Charge & Drive och med vår nya partners Nissan och McDonald´s tar vi ett viktigt steg mot framtidens elbilssamhälle. Med Charge & Drive lösningen blir det inte bara enkelt för dem som vill erbjuda laddning för elbilar, det underlättar också för elbilsförarna som smidigt kan hitta en snabbladdningsstation.
  Markus Hökfelt, nordiskt ansvarig för Charge & Drive
  Juldekorationerna ger en tryggare, vackrare och trevligare citykärna både för dem som bor eller arbetar här och för besökare. Moderna LED-lampor är energieffektiva och ger oss mycket ljus för pengarna.
  Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör för Fortum i Sverige
  Den årliga julbelysningen uppskattas av stockholmarna och upplysta platser bidrar generellt till en trevlig atmosfär, särskilt under de mörka vintermånaderna. Fler upplysta platser bidrar även till en ökad trygghet.
  Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad
  Förnybar energi och ett varsamt användande av jordens knappa resurser är ett måste för att minska vår klimatpåverkan. Våra satsningar på förnybara och återvunna energikällor skapar förutsättningar för att utveckla hållbara städer
  Anders Egelrud, VD, AB Fortum Värme
  Fortums policy är att betala skatt på inkomst, produktion, sysselsättning och fastigheter för varje enskild verksamhet i koncernen i enlighet med varje lands lokala lagstiftning. Skatterna är en av många frågor som finns med redan tidigt i affärsprocessen, för att säkerställa en korrekt hantering.
  Reijo Salo, skattechef på Fortum
  Kraftverket i Nyagan utgör den största delen av Fortums investeringsprogram i Ryssland, vilket gör detta till en oerhört viktig anläggning för Fortum. Fortum har ett långsiktigt engagemang i Ryssland, och den ryska energimarknaden spelar en avgörande roll i vår strategi.
  Markus Rauramo, CFO, Fortum
   Sedan fisket flyttade från Deje till Forshaga år 1991 har aldrig så många laxar och öringar med vilt ursprung registrerats vilket är oerhört glädjande. För att få något att relatera till kan det nämnas att fångsten år 1906, då det ännu inte fanns några vattenkraftverk i Klarälven, också låg på ca 1300 vilda vänerlaxar, berättar Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum
  Marco Blixt
  Vi tycker att det är fantastiskt att Sveriges första Älvstädar-SM har väckt så mycket intresse och lokalt engagemang i form älvsupporters. Tack vare dem och Söderhamns FF blir ett lokalt samverkansprojekt för miljön längs med Ljusnan nu verklighet.
  Fredrik Karlsson, kommunikationschef för Fortum Sverige
  Jag är oerhört stolt över att ungdomar och företag kan ta ett gemensamt ansvar för lokala miljöfrågor som det görs i den här älvstädningen. Insatserna är ovärderliga, inte bara för att 30 ton plockats på en dag utan också då detta är en slags egenskunskap ungdomarna skaffar sig
  Mats Wesslén, VD på Städa Sverige
  Det har verkligen varit roligt att se entusiasmen och hur fint ungdomarna samarbetar. Vi har diskuterat vad som går att återvinna och självklart är alla nyfikna på vem som vinner Älvstädar-SM.
  Hans Rohlin, Fortum
  Detta ligger i linje med det kontinuerliga miljöarbete som vi gör i anslutning till vattenkraftverken, och bland annat Fortums miljöfond.
  Per Langer, VD för Fortum Sverige.
  Älvstädningen är ett mycket viktigt projekt, dessutom kryddat med en annorlunda tävling och vi är glada att det engagerat så många ungdomar och att så många valt att bli älvsupporter. Varje år slängs tio tusentals ton skräp på marken i Sverige. Men vi har märkt att de ungdomar som deltar i våra städkampanjer tar mer hänsyn till naturen då de konkret får se hur mycket skräp det är.
  Mats Wesslén, VD för Städa Sverige
  − Projekt handlar främst om olika åtgärder för förbättring av miljön runt och i älven. Målet är att både förbättra miljön och samtidigt öka förutsättningarna för fisket, säger Hans Rohlin som är lokal talesperson för Fortum.
  Hans Rohlin, Fortum
  Om priset går till Kvarntorpsån så blir det första arbetsmomentet i fiskevårdsprojektet att genomföra en noggrann inmätning av hela sträckan som är tänkt att restaureras. Med den senaste datatekniken kan man sedan 3D-modellera hela sträckan för att mer exakt få klarhet i hur biotopåtgärderna skall utformas för att fisken ska trivas så bra som möjligt.
  Marco Blixt, fiskvårdsexpert, Fortum
  För att rädda eken och dess följearter gäller det att varsamt se till att ekarna får mer ljus genom att avlägsna annan vegetation och på så sätt skapa förutsättningar för nya ekar att utvecklas till så kallade gammelekar vid Dalälven. Arbetet sker i samarbete med markägare i området, exempelvis skogsbolag och Fortum.
  Peter Altzar, expert förnybar energi på Fortum
  Det är viktigt att politikerna fångar upp engagemanget hos de unga som på ett så tydligt sätt ser mer positivt på miljö- och energifrågor än de äldre. De ledande företrädarna inom både politik och näringsliv tillhör dock i huvudsak den äldre generationen. Vår förhoppning är att det inte ska försena de beslut som är nödvändiga att ta för att nå det Fortum kallar framtidens solekonomi, alltså att praktiskt taget all energi produceras effektivt. och med solen son indirekt eller direkt energikälla, och dessutom till rimliga priser.
  Per Langer, vd Fortum Sverige
  Solkraft passar väl in med Fortums övriga CO2-fria produktion, och vi tror att den kommer att spela en avgörande roll i framtidens hållbara energisystem. Solkraft är ett segment på frammarsch, som kommer att ha en allt mer betydande roll i framtidens kraftproduktion.
  Matti Kaarnakari, Managing Director, Fortum India
  Som Stockholmarnas energibolag vill vi bidra till att bevara det unika fisket i centrum. Vi tycker att det är passande att vi levererar ström till hushållen och fisk till strömmen. Vi har även andra liknande projekt där vi tillsammans med Stockholms stad arbetar med att göra staden mer trivsam och säker, för att vi vill värna om den miljö som vi verkar i.
  Marco Blixt, fiskeansvarig, Fortum
  Jag är väldigt nöjd med det här erkännandet. Det är ett resultat på ett långsiktigt engagemang där vi har arbetat för att tillgodose våra besökare av webben med ett brett spektrum av information om vårt företag.
  Ari Kurki, chef för digitala kanaler på Fortum
  Fortum uppmärksammar också i år Earth Hour, som ett tillfälle att diskutera globala utmaningar som klimatfrågan och hållbar energi. Att vi i deltar i branschens insamling till solcellsdrivna lampor handlar om att lyfta fram elens betydelse för välfärd och utveckling samtidigt som vi visar den teknikrevolutionen som pågår. Elektrifiering och belysning är inte ett bekymmer utan löser en mängd problem – det gäller dock att framställa el med så låg miljöpåverkan som möjligt.
  Fredrik Karlsson, kommunikationschef Fortum Skandinavien
  Vi fortsätter att vidareutveckla Charge & Drive och med vår nya partners Nissan och McDonald´s tar vi ett viktigt steg mot framtidens elbilssamhälle. Med Charge & Drive lösningen blir det inte bara enkelt för dem som vill erbjuda laddning för elbilar, det underlättar också för elbilsförarna som smidigt kan hitta en snabbladdningsstation.
  Johan Ander, nordiskt ansvarig för Charge & Drive inom Fortum.
  Värmesystemet i Stockholm behöver inte begränsas till produktion i Fortums egna anläggningar. Genom att producera värme i de anläggningar som kan göra det till lägst kostnad, uppstår både kostnadsbesparingar för alla inblandade parter och miljövinster, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme. – Tillsammans med piloterna tar vi nu fram skalbara lösningar som har den bästa lönsamheten för våra kunder och Fortum.
  Anders Egelrud, VD Fortum Värme
  Stockholms stad är en stor fastighetsägare och det här samarbetet är en del i stadens satsning på en långsiktigt hållbar miljö, säger Madeleine Sjöstedt (FP), Stockholms stads kultur och fastighetsborgarråd. – Samarbetet öppnar för en rad intressanta möjligheter för att ta tillvara värme och kyla som idag går till spillo. Vår ambition är att hitta fler objekt som kan medverka i Öppen fjärrvärme.
  Madeleine Sjöstedt , kultur- och fastighetsborgarråd Stockholms stad
  Vi gör uppgraderingarna för att trygga driften för den kommande femtonårsperioden. En stor fördel i projektet är att vi inte förlorar någon produktion eftersom Lanforsen har mer installerad effekt än vad som motiveras av vattenföringen. Med andra ord vi förlorar inget på att ställa av en turbin i taget av de totalt fyra.
  Markus Johnsson, projektledare Fortum
  Det är en logisk fortsättning på en lång rad insatser på miljövänliga och förnyelsebara energilösningar som vi gör. Vi är redan ledande på vattenkraft och biobränslen, vi bygger världens största vågkraftspark på västkusten, vi har öppnat fjärrvärmenäten och vi köper överskottsel från kunder som producerar egen el med små vind-, vatten- och solkraftverk.
  Marie Fossum, chef för nya affärer på Fortum
  Staden växer och fjärrvärmen spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av ett hållbart Stockholm. Fjärrvärmen har redan varit det enskilt största bidraget till att minska CO2-utsläppen i staden sedan 1980-talet. Nu tas nästa stora och viktiga steg för att producera förnybar energi som både gynnar stockholmarnas miljö och klimatet i stort.
  Ulla Hamilton, företagarborgarråd inom Stockholms stad
  Fortum gasar när andra bromsar. Det här är en viktig signal nationellt. I den ekonomiska situation som Sverige befinner sig är detta en positiv injektion som stimulerar arbetsmarknaden. Det är en stor investering och ett viktigt steg mot en långsiktigt hållbar energiförsörjning i både Sverige och världen.
  Mats Odell, ordförande i Riksdagens Näringsutskott
  Satsningen i Värtaverket är ett rejält kliv för att realisera vår vision om klimatneutral produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el senast 2030. Om tre år kommer vår samlade produktion att till 90 procent baseras på förnybar energi och andelen fossilt därmed att minska med mer än 40 procent.
  Anders Egelrud, vd för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
  - Syftet med tävlingen var att uppmuntra allmänheten att använda ljus när det behövs som mest. Använder man energieffektiv belysning så är det inte så dyrt som många tror. Självklart ska också elen vara tillgänglig när den behövs. Tillsammans med kommunerna gör vi på Fortum ett omfattande arbete för att förbättra och säkra elnätet. Målet är att trygga elförsörjningen under alla omständigheter.
  Fredrik Karlsson, kommunikationschef, Fortum Sverige
  − Djuren lockas inte automatiskt fram av ljuset men de är naturligt lite nyfikna, vilket gör att de lättare kikar fram.
  Lars-Erik Larsson, zoolog och chef för biologiska muséet som är en del av Skansen.
  − Med energieffektiv belysning kan vi sprida ljus där det behövs. Det bidrar både till trivsel och trygghet, och det till en betydligt lägre kostnad än vad många tror. Till exempel är kostnaden för hela julbelysningen i Stockholm knappt 600 kronor per dygn.
  Fredrik Karlsson, kommunikationschef för Fortum i Sverige.
  Solenergi är en teknologi som på kort tid visat sig på konkurrenskraftig även på våra nordliga breddgrader. Som nästa generations elbolag vill vi gå i bräschen för utvecklingen som leder mot vår vision om en solekonomi – det vill säga samhälle där all energi direkt eller indirekt ska vara baserad på solen.
  Per Langer, VD Fortum Sverige
  Med vår energirådgivning kan vi ge kunderna konkreta råd för hur de kan använda elen smartare. Genom samtalet får kunderna individuella lösningar för sitt hem om hur de kan göra besparingar och samtidigt leva miljösmart.
  Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum
  Som Stockholmarnas energibolag känns det naturligt att vara med och lysa upp huvudstaden till jul. Vi vill sprida ljus när det behövs som mest – den mörkaste tiden på året. Samtidigt utlyser vi en tävling om Sveriges roligaste julbelysning som kopplas till en Stadsmissionens insamling för de som behöver ljus och värme allra mest - Sveriges hemlösa.
  Fredrik Karlsson, kommunikationschef, Fortum
  Fortum delar EU-kommissionens syn på att ytterligare stödsystem utgör ett hinder för fortsatt integration av den europeiska energimarknaden. I slutändan är det den enskilda konsumenten som betalar.
  Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige
  Kommissionens förslag att senarelägga 900 miljoner utsläppsrätter kommer med all sannolikhet inte att förändra marknadens beteende, påverka marknadspriset eller minska volatiliteten. Det behöver följas upp av en permanent minskning. Omfattningen behöver vara tydligt definierad och kopplad till den förväntade påverkan som överlappande politiska åtgärder har på ETS.
  Birgitta Resvik, chef för Fortums samhällskontakter i Sverige
  Ljusnan är en av de viktigaste älvarna för Sveriges energiförsörjning och vi vill visa hur den miljövänliga vattenkraften och naturen kan samverka. Detta projekt är en konkret satsning i syfte att värna om närområdet och samtidigt öka ungas kunskap kring energi och miljö.
  Hans Rohlin på Fortum
  Vi är stolta över att samarbeta med Fortum kring Älvarna. Det tillför en ny dimension i våra miljöuppdrag och ger möjlighet för våra föreningar att engagera sig i det lokala miljöarbetet på ett aktivt sätt. Att vårda miljön handlar inte bara om städning utan också att skaffa kunskap om hur den mår vad man kan göra föra att den skall må bättre i fram tiden. Detta blir ganska tydligt i Älvstädningen.
  Mats Wesslén, VD, Städa Sverige
  Vi ser inga skäl att förvänta problem med kärnkraften i vinter. Dessutom ser situationen för vattenkraften bra ut med välfyllda magasin. Som minoritetsägare i Forsmark och Oskarshamn konstaterar vi att Forsmark under de senaste åren kontinuerligt förbättrat verksamheten och nu stabilt ligger på en god nivå. I Oskarshamn är läget fortfarande otillfredsställande, men vi räknar att situationen där blir minst lika bra som på Forsmark när ett antal stora projekt väl är genomförda.
  Göran Hult, Fortum Sverige ansvarig för kärnkraftsfrågor
  Vår bedömning är att vi kommer att se en gradvis övergång från traditionell produktion till en solekonomi vilken baseras på effektiva energisystem och utsläppsfri produktion. Visionen om solekonomin, som också utgör grunden för vår affärsstrategi, möter och löser de utmaningar vi står inför när det gäller ändliga naturresurser, tillgång till energi och en snabb klimatförändring.
  Anne Brunila, direktör för samhällsrelationer och strategi, Fortum
   Vi planerar åtgärder för att restaurera forsen och återskapa en bra livsmiljö för fisk med möjlighet att vandra upp och ned förbi regleringsdammen. Det här projektet visar tydligt vad vi kan bidra med om vi får möjlighet att fortsätta investera för att utveckla vattenkraften.
  Hans Rohlin, Fortum Power
   Det kan låta som en stor ökning av vattenuttaget för kraftproduktion, men samtidigt som vi ökar uttaget så ser vi till att återskapa naturliga säsongsvariationer i vattenföringen. Det tillsammans med att vandringshinder tas bort och restaurering av forsen gynnar skyddade arter som utter, stensimpa och flodpärlmusslor.
  Hans Rohlin, Fortum Power
  Det här är en av de viktigare aktiviteterna i den resa mot en solekonomi som vi har påbörjat. Ska vi göra det möjligt för mer förnybar produktion, oavsett om den är storskalig eller lokalproducerad, måste hela energisystemet bli mer flexibelt.
  Marie, Fossum, chef för affärsutveckling, Fortum
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp