Lanforslyftet

Lanforsens kraftverk genomgår en omfattande uppgradering för att trygga driften de kommande 15 åren. Framförallt byts elutrustning, kontrollutrustning och kylsystem ut. Andra åtgärder är att se över intagsgaller och utrustningen för att ta bort skräp vid intagen.

Lanforsens kraftverk ligger utmed Dalälven nära Älvkarleby. Kraftverket som stod klart 1930, byggdes av Stockholm stad tillsammans med Sandvikens Jernverksaktiebolag, producerar i dagsläget cirka 215 GWh om året.

”Vi gör uppgraderingarna för att trygga driften för den kommande femtonårsperioden. En stor fördel i projektet är att vi inte förlorar någon produktion eftersom Lanforsen har mer installerad effekt än vad som motiveras av vattenföringen. Med andra ord vi förlorar inget på att ställa av en turbin i taget av de totalt fyra”, berättar projektledaren Markus Johnsson

Under mitten av 1990-talen fick kraftverket ett nytt styrsystem, men nu är det åter dags att göra större uppdateringar. Utöver den elektriska utrustningen ser man bland annat över intagen för att bättra ta till vara fallhöjden genom att minska förekomsten av bråte som dämmer upp vattnet. Enligt planen ska alla arbeten vara slutförda före årsskiftet.

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi gör uppgraderingarna för att trygga driften för den kommande femtonårsperioden. En stor fördel i projektet är att vi inte förlorar någon produktion eftersom Lanforsen har mer installerad effekt än vad som motiveras av vattenföringen. Med andra ord vi förlorar inget på att ställa av en turbin i taget av de totalt fyra.
Markus Johnsson, projektledare Fortum