Förvaltningsrätten godkänner Fortums överklagan av Skatteverkets beslut om extra skatt för år 2009

2011 beslutade Skatteverket att Fortum skulle upptaxeras med 425 miljoner kronor för inkomståret 2009. Fortum överklagade beslutet och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 9 oktober sitt beslut, som går Skatteverket emot och godtar Fortums överklagan.

Skatteverkets beslut gällde den inkomstskatt som Fortum betalade under 2009. Beslutet om extra inkomstskatt byggde på att Skatteverket ansåg att ränteavdrag, som hänger samman med Fortums operativa omstrukturering under 2005 efter avknoppningen av Neste Oil från koncernen, inte skulle godtas.

- Fortums policy är att betala skatt på inkomst, produktion, sysselsättning och fastigheter för varje enskild verksamhet i koncernen i enlighet med varje lands lokala lagstiftning. Skatterna är en av många frågor som finns med redan tidigt i affärsprocessen, för att säkerställa en korrekt hantering, säger Fortums skattechef Reijo Salo. 

Fortum betalar mer i skatt i Sverige än i något annat land. 2011 var Fortum en av de största skattebetalarna i Sverige och den näst största skattebetalaren i Finland.

För mer information, kontakta gärna: Reijo Salo, skattechef, Fortum Corporation, tfn +358 50 452 4443,
Fredrik Karlsson, kommunikationschef, Fortum Skandinavien, tfn 076-866 77 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Fortums policy är att betala skatt på inkomst, produktion, sysselsättning och fastigheter för varje enskild verksamhet i koncernen i enlighet med varje lands lokala lagstiftning. Skatterna är en av många frågor som finns med redan tidigt i affärsprocessen, för att säkerställa en korrekt hantering.
Reijo Salo, skattechef på Fortum