Rekordfångster av både vild och odlad lax i Vänern och Klarälven

Enligt fångststatistiken för de senaste 150 åren ser det ut som att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som en av de tre högsta.

Genom avelsverksamheten i Forshaga och transporterna av vild klarälvslax- och öring till uppströms belägna lekområden har Fortum lyckats säkra livscykeln och bevarandet av den vilda laxen och dess unika egenskaper. I år fångas cirka 1300 laxar och öringar med vilt ursprung i centralfisket.

-  Sedan fisket flyttade från Deje till Forshaga år 1991 har aldrig så många laxar och öringar med vilt ursprung registrerats vilket är oerhört glädjande. För att få något att relatera till kan det nämnas att fångsten år 1906, då det ännu inte fanns några vattenkraftverk i Klarälven, också låg på ca 1300 vilda vänerlaxar, berättar Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum.

Kopplat till Fortums centralfiske sätts minst 175 000 lax- och öringsmolt ut varje år. Tack vare kompensationsutsättningarna tillgodoses fiskeintresset i Klarälven och Vänern.

- Framförallt är trollingfisket mycket uppskattat. Genom ett projekt som Sportfiskarna leder får vi in kvalitetssäkrad fångstdata. De data man hittills fått in från bl.a. trollingtävlingar, gör gällande att lax- och öringfisket i Vänern inte varit så här bra på många, många år. Den positiva trenden visar att det går att kombinera både nyttjande- och bevarandeintressen när det gäller vänerlaxen, säger Marco Blixt.

Fortum finansierar ett antal samarbetsprojekt bl. a. med Sportfiskarna och Karlstad universitet för att bygga upp mer kunskap och på bästa sätt utveckla och förvalta den värdefulla resurs som laxen och öring i Klarälven utgör. Fortum önskar att tillsammans och i samverkan med myndigheter och andra intressenter ta fram och utveckla ett projekt som kan ta vid där det offentligt finansierade projektet "Vänerlaxens fria gång" slutar.

För mer information kontakta:

Marco Blixt, fiskeansvarig Tel: 070-3691222

Jens Bjöörn, kommunikationschef kraftproduktion Tel: 070-2984125

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

 Sedan fisket flyttade från Deje till Forshaga år 1991 har aldrig så många laxar och öringar med vilt ursprung registrerats vilket är oerhört glädjande. För att få något att relatera till kan det nämnas att fångsten år 1906, då det ännu inte fanns några vattenkraftverk i Klarälven, också låg på ca 1300 vilda vänerlaxar, berättar Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum
Marco Blixt