Leksands Simförening i täten för Älvstädar-SM

Nu på lördag avgörs den största städinsatsen någonsin längs med tre av Sveriges älvar; Älvstädar-SM. Tävlingen är en del av samarbetet mellan Fortum och Städa Sverige, och utmed  Dalälven deltar 34 ungdomslag. Utöver att städa gör lagen även allt de kan för att värva maximalt antal "älvsupporters”.

Det segrande laget vinner 25 000 kronor till sin förening, och förverkligar dessutom ett lokalt miljöprojekt. Det nominerade projektet vid Dalälven går ut på att bevara ekbeståndet, som är viktigt för den biologiska mångfalden. Eken är viktig eftersom det är det träd som har mest andra arter, både djur och andra växter, knutna till sig längs med våra breddgrader. Eken är värdefull bland annat som boträd för många fåglar, till exempel ugglor och skogsduva, och fladdermöss samt en rad skalbaggar, fjärilar och andra insekter som lever i gamla hålekar.

− För att rädda eken och dess följearter gäller det att varsamt se till att ekarna får mer ljus genom att avlägsna annan vegetation och på så sätt skapa förutsättningar för nya ekar att utvecklas till så kallade gammelekar vid Dalälven. Arbetet sker i samarbete med markägare i området, exempelvis skogsbolag och Fortum, säger Peter Altzar, expert förnybar energi på Fortum.

Sammanlagt har tre olika miljöprojekt nominerats längs med de älvar, Ljusnan, Dalälven och Klarälven, där ungdomarna städar. Fortum avsätter 100 000 kronor för att finansiera det vinnande projektet.

Lagen kan till och med den sista augusti värva maximalt antal älvsupporters. Vid Dalälven är det hittills Leksands Simförening som är i täten med över 300 röster, vilket för närvarande ger en tredjeplacering i tävlingen. Det är enkelt att anmäla sig som älvsupporter via lagets unika tävlingssida som finns på www.fortum.se/alv.

Älvstädar-SM är ett samarbete mellan idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige och energibolaget Fortum. Tävlingen riktar sig till ungdomar som är aktiva i lokala idrottsföreningar. Alla lag som deltar och städar vid någon av älvarna uppmanas att också värva älvsupporters. Drygt 60 lag med sammanlagt över 1300 deltagare är anmälda i tävlingen. Älvstädar-SM genomförs för första gången och är ett av flera lokala miljöprojekt som Fortum stöttar längs med de älvar där företaget verkar. Städa Sverige är Sveriges största operativa miljöorganisation, helägd av idrottsrörelsen. De engagerar barn och ungdomar inom idrotten i att städa olika delar av den svenska miljön.

För mer information, kontakta gärna: Peter Altzar, expert förnybar energi, Fortum, tfn. 070-633 8347
Christina Almgren, presschef, Fortum, tfn.072-515 7806

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

För att rädda eken och dess följearter gäller det att varsamt se till att ekarna får mer ljus genom att avlägsna annan vegetation och på så sätt skapa förutsättningar för nya ekar att utvecklas till så kallade gammelekar vid Dalälven. Arbetet sker i samarbete med markägare i området, exempelvis skogsbolag och Fortum.
Peter Altzar, expert förnybar energi på Fortum