Fortum toppar nordiskt klimatindex för andra året i rad

Med 98 av 100 möjliga poäng delar Fortum på förstaplatsen i Nordic Carbon Disclosure Leadership Index. Det sammanställs årligen av Carbon Disclosure Project vars årliga Nordic 260 rapport presenterades idag. Ett långsiktigt arbete med att utveckla koldioxidfri energiproduktion från redan höga nivåer och en affärsstrategi där klimatfrågan är helt integrerad ligger bakom.

- Vår bedömning är att vi kommer att se en gradvis övergång från traditionell produktion till en solekonomi vilken baseras på effektiva energisystem och utsläppsfri produktion. Visionen om solekonomin, som också utgör grunden för vår affärsstrategi, möter och löser de utmaningar vi står inför när det gäller ändliga naturresurser, tillgång till energi och en snabb klimatförändring, säger Anne Brunila, direktör för samhällsrelationer och strategi på Fortum.

Fortum bidrar aktivt till övergången mot en solekonomi genom en omfattande användning av vattenkraft, utveckling av biobränslen och vindkraft och forskning inom framtida tekniker som vågkraft, solkraft och solvärme. 2011 var 85 procent av Fortums elproduktion inom EU koldioxidfri.

Carbon Disclosure Project representerar 655 institutionella investerare som tillsammans förvaltar motsvarande 78 biljoner USD. Nordic Carbon Disclosure Leadership Index poängsätter kvaliteten på informationen om företagens klimatarbete. Höga poäng visar på bra intern informationshantering och förståelse för klimatrelaterade frågor som påverkar företaget. Indexet baseras på en analys av svaren på CDPs frågeformulär för 2012 vilket fokuserade på utsläppen av växthusgaser, mål för utsläppsminskningar samt risker och möjligheter kopplade till klimatförändringarna. Nordic 260-rapporten finns tillgänglig på www. cdproject.net

För mer information, kontakta gärna: Kari Kankaanpää, Sustainability Manager, Climate and Environmental Affairs, tfn +358 50 45 32330, kari.t.kankannpaa@fortum.com,
Christina Almgren, presschef, tfn 072 - 515 78 06, christina.almgren@fortum.com

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vår bedömning är att vi kommer att se en gradvis övergång från traditionell produktion till en solekonomi vilken baseras på effektiva energisystem och utsläppsfri produktion. Visionen om solekonomin, som också utgör grunden för vår affärsstrategi, möter och löser de utmaningar vi står inför när det gäller ändliga naturresurser, tillgång till energi och en snabb klimatförändring.
Anne Brunila, direktör för samhällsrelationer och strategi, Fortum