Nästa generations smarta elnät allt närmare

Energimyndigheten har i dag offentliggjort sitt beslut om att stödja den fortsatta satsningen på nästa generations smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

- Det här är en av de viktigare aktiviteterna i den resa mot en solekonomi som vi har påbörjat, säger Marie Fossum, chef för affärsutveckling i Fortum. Ska vi göra det möjligt för mer förnybar produktion, oavsett om den är storskalig eller lokalproducerad, måste hela energisystemet bli mer flexibelt.

Utvecklingsarbetet med nästa generations smarta elnät sker inom ramen för forskningsprogrammet ”Smarta Elnät i stadsmiljö Norra Djurgårdsstaden”.

- Programmet leds av Fortum och genomförs tillsammans med ett antal samarbetspartners, som Ericsson, ABB, Electrolux, HSB,  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och andra, fortsätter Marie Fossum. 

-  Utan stödet från Energimyndigheten hade forskning och utveckling i smarta elnät på den här nivån inte varit möjlig, eftersom nätregleringen inte ger utrymme för sådana investeringar, kommenterar Fossum.

- Smarta elnät och aktiva konsumenter kan tillsammans uppnå stora förändringar. Som ett exempel utvecklar vi en aktiv lägenhet i ett av husen i Norra Djurgårdsstaden. Utrustning  i lägenheten hämtar bland annat in information om priser och CO2-påverkan, för att göra det möjligt för de boende att kunna göra bästa möjliga val, säger Marie Fossum. 

Ett större antal lägenheter i Norra Djurgårdsstaden kommer att utrustas som aktiva lägenheter.

- Det är genom att koppla samman produktion, nät och förbrukning i ett enhetligt informationssystem, som vi kan påverka framtidens energiförsörjning, avslutar Marie Fossum.

För mer information om programmet:
Energimyndighetens pressmeddelande
Stockholms stad om Smarta Elnät

För mer information, kontakta gärna Christina Almgren, presschef Fortum, 072 -515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det här är en av de viktigare aktiviteterna i den resa mot en solekonomi som vi har påbörjat. Ska vi göra det möjligt för mer förnybar produktion, oavsett om den är storskalig eller lokalproducerad, måste hela energisystemet bli mer flexibelt.
Marie, Fossum, chef för affärsutveckling, Fortum