Fortums lokala ungdomssatsning gör fint längs Ljusnans stränder

I oktober – november städar lokala idrottsföreningar och ungdomar vid Ljusnans stränder. Projektet sker inom ramen för idrottsrörelsens miljöorganisation ”Städa Sverige”, som Fortum samarbetar med. I utbyte för städinsatsen får de lokala idrottsföreningarna ett ekonomiskt bidrag samtidigt som ungdomarna får mer kunskap kring miljö- och energifrågor.

På lördag samlas ungdomar kring Ljusnas stränder för att under en dag städa och vårda den unika miljön runt älven. Satsningen är ett resultat av Fortums samarbete med idrottsföreningens miljöorganisation, Städa Sverige. Städdagen ingår i det större projektet Älvstädning, i vilket Fortum arbetar lokalt för att bevara och vårda närmiljön längs med Sveriges största älvar. Liknande satsningar har genomförts vid Klarälven där 1 300 kilo skräp plockades.

Ljusnan ringlar sig genom Hälsingland och Härjedalen och har i alla tider varit viktig för Sverige. Historiskt sett var Ljusnan en viktig flottningsled och idag kantas den av 18 vattenkraftverk, som står för sex procent av Sveriges vattenkraft.

− Ljusnan är en av de viktigaste älvarna för Sveriges energiförsörjning och vi vill visa hur den miljövänliga vattenkraften och naturen kan samverka. Detta projekt är en konkret satsning i syfte att värna om närområdet och samtidigt öka ungas kunskap kring energi och miljö, säger Hans Rohlin på Fortum.

I samband med städdagen får ungdomarna information om vattenkraften och vattenkraftens samverkan med närmiljön. Dessutom har de möjlighet att delta i tävlingen ”Små okända djur”, en fototävling kring de miljöer som städas. Uppdraget går ut på att fotografera djur eller inspireras av naturformationer som med lite fantasi kan se ut som ett djur. I juryn sitter representanter från Fortum och Städa Sverige. Första pris är en aktivitet förknippad med vatten, t ex forspaddling eller en tur med flotte på Klarälven.

− Vi är stolta över att samarbeta med Fortum kring Älvarna. Det tillför en ny dimension i våra miljöuppdrag och ger möjlighet för våra föreningar att engagera sig i det lokala miljöarbetet på ett aktivt sätt. Att vårda miljön handlar inte bara om städning utan också att skaffa kunskap om hur den mår vad man kan göra föra att den skall må bättre i fram tiden. Detta blir ganska tydligt i Älvstädningen, säger Mats Wesslén, VD för Städa Sverige.

För mer information, kontakta gärna: Hans Rohlin, Fortum, 070- 567 63 77, hans.rohlin@fortum.com,
Mats  Wesslén, VD, Städa Sverige, 08  683 30 02, mats.wesslen@stadasverige.se
Christina Almgren, presschef, Fortum 072 – 515 7806, christina.almgren@fortum.com

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Ljusnan är en av de viktigaste älvarna för Sveriges energiförsörjning och vi vill visa hur den miljövänliga vattenkraften och naturen kan samverka. Detta projekt är en konkret satsning i syfte att värna om närområdet och samtidigt öka ungas kunskap kring energi och miljö.
Hans Rohlin på Fortum
Vi är stolta över att samarbeta med Fortum kring Älvarna. Det tillför en ny dimension i våra miljöuppdrag och ger möjlighet för våra föreningar att engagera sig i det lokala miljöarbetet på ett aktivt sätt. Att vårda miljön handlar inte bara om städning utan också att skaffa kunskap om hur den mår vad man kan göra föra att den skall må bättre i fram tiden. Detta blir ganska tydligt i Älvstädningen.
Mats Wesslén, VD, Städa Sverige