Stockholms stad blir fjärrvärmeproducent – säljer överskottsvärme till Fortum

Idag presenterade Stockholms stad och Fortum Värme ”Öppen fjärrvärme” – ett pilotprojekt med övergripande syfte att skapa en marknad för återvinning av energi.  Stockholms stad blir nu fjärrvärmeproducent när överskottsvärmen från kyldiskarna i Östermalmshallen säljs till Fortum.

Överenskommelsen mellan Stockholms stad och Fortum träffades i januari 2013 och innebär såväl en miljövinst som en möjlighet för staden att reducera sina energikostnader.

– Stockholms stad är en stor fastighetsägare och det här samarbetet är en del i stadens satsning på en långsiktigt hållbar miljö, säger Madeleine Sjöstedt (FP), Stockholms stads kultur och fastighetsborgarråd. – Samarbetet öppnar för en rad intressanta möjligheter för att ta tillvara värme och kyla som idag går till spillo. Vår ambition är att hitta fler objekt som kan medverka i Öppen fjärrvärme, fortsätter Madeleine Sjöstedt (FP).

Under året kommer anläggningar från ett tiotal pilotorganisationer som medverkar i projektet Öppen fjärrvärme att anslutas till fjärrvärmenätet. Fortum köper överskottsvärme från anläggningarna till ett marknadsmässigt pris. Energi som annars skulle gå förlorad tas tillvara, exempelvis värmen som blir över när datahallar kyls eller överskottsvärme från kyldiskar i livsmedelsbutiker. Detta minskar behovet av att producera ny värme till andra kunder i nätet och potentialen är stor. Överskottsvärmen från de datahallar som finns i Stockholm skulle räcka till att värma ett område stort som Täby.

– Värmesystemet i Stockholm behöver inte begränsas till produktion i Fortums egna anläggningar. Genom att producera värme i de anläggningar som kan göra det till lägst kostnad, uppstår både kostnadsbesparingar för alla inblandade parter och miljövinster, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme. – Tillsammans med piloterna tar vi nu fram skalbara lösningar som har den bästa lönsamheten för våra kunder och Fortum, avslutar Anders Egelrud.

För mer information:
Lena Gunnarsson, produktchef fjärrvärme, Fortum Värme, lena.gunnarsson@fortum.com, 072-232 25 70
Tommy Waldnert, projektledare, fastighetskontoret, tommy.waldnert@stockholm.se, 08-508 275 30

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Värmesystemet i Stockholm behöver inte begränsas till produktion i Fortums egna anläggningar. Genom att producera värme i de anläggningar som kan göra det till lägst kostnad, uppstår både kostnadsbesparingar för alla inblandade parter och miljövinster, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme. – Tillsammans med piloterna tar vi nu fram skalbara lösningar som har den bästa lönsamheten för våra kunder och Fortum.
Anders Egelrud, VD Fortum Värme
Stockholms stad är en stor fastighetsägare och det här samarbetet är en del i stadens satsning på en långsiktigt hållbar miljö, säger Madeleine Sjöstedt (FP), Stockholms stads kultur och fastighetsborgarråd. – Samarbetet öppnar för en rad intressanta möjligheter för att ta tillvara värme och kyla som idag går till spillo. Vår ambition är att hitta fler objekt som kan medverka i Öppen fjärrvärme.
Madeleine Sjöstedt , kultur- och fastighetsborgarråd Stockholms stad