Fortum startar produktion av solel i Indien genom förvärv av en 5 MW solkraftspark med solceller

Fortum har förvärvat en solkraftspark i Rajasthan i nordvästra Indien. Detta är i linje med företagets ambition att bygga upp en liten portfölj av solkraft baserad på solcellsteknik, för att på så sätt öka sina erfarenheter både av olika typer av solkraftstekniker, men också av att verka på den indiska elmarknaden.

"Solkraft passar väl in med Fortums övriga CO2-fria produktion, och vi tror att den kommer att spela en avgörande roll i framtidens hållbara energisystem", säger Matti Kaarnakari, Managing Director, Fortum India Pvt Ltd. "Solkraft är ett segment på frammarsch, som kommer att ha en allt mer betydande roll i framtidens kraftproduktion. En snabb teknikutveckling driver på konkurrensen, och på de bästa marknaderna kommer priserna bli kostnadsneutrala för slutkunden avseende totala elkostnaden redan om några år"

Solkraftsparken har en toppkapacitet på 5,4 megawatt och den årliga produktionen uppgår till ungefär 9 gigawatttimmar. Parken byggdes som del i satsningen Jawaharlal Nehru Solar Mission (JNNSM), vilket är den indiska regeringens initiativ för att fram till år 2022 installera 22 gigawatt solkraftskapacitet. Solkraftsparken kommer att få ett högre garanterat elpris under de första 25 åren. Tidsperioden och priserna på kraftproduktionen är definierade inom ramen för regeringens elinköpsavtal (PPA) för att säkerställa tillräcklig avkastning.

"Indien är ett av de mest intressanta länderna vad gäller solkraftsutveckling. Förutom det naturligt gynnsamma geografiska läget så har Indien ambitiösa planer för solkraft, både på nationell och delstatsnivå", fortsätter Matti Kaarnakari. "På kort sikt tittar vi på möjligheterna att investera tiotals miljoner Euro, inklusive denna investering, i att utveckla vår solcellskompetens och solcellsverksamhet i Indien."

För ytterligare information, kontakta gärna:
Matti Kaarnakari, Managing Director, Fortum India Pvt. Ltd,  tel. +91 852 769 4501 (GMT +5.5)
Helena Aatinen, Senior Vice President, Corporate Communications,  tel. +358 40 548 6675 (GMT +3).

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Solkraft passar väl in med Fortums övriga CO2-fria produktion, och vi tror att den kommer att spela en avgörande roll i framtidens hållbara energisystem. Solkraft är ett segment på frammarsch, som kommer att ha en allt mer betydande roll i framtidens kraftproduktion.
Matti Kaarnakari, Managing Director, Fortum India