Unga tar ledningen för energiomställningen – generationsklyfta i synen på miljö och klimat

I en färsk opinionsundersökning från Fortum och Novus märks tydliga skillnader mellan unga och äldre i synen på miljö-, klimat- och energifrågorna. Resultatet visar att det är de unga, och då framförallt de unga kvinnorna, som tar ledningen i arbetet för en energiomställning mot ett mer klimatneutralt samhälle. De skjuter inte över hela ansvaret på politiker, myndigheter eller näringsliv, utan visar ett stort engagemang samtidigt som de är beredda att göra sin del av jobbet.

- Det är viktigt att politikerna fångar upp engagemanget hos de unga som på ett så tydligt sätt ser mer positivt på miljö- och energifrågor än de äldre. De ledande företrädarna inom både politik och näringsliv tillhör dock i huvudsak den äldre generationen. Vår förhoppning är att det inte ska försena de beslut som är nödvändiga att ta för att nå det Fortum kallar framtidens solekonomi, alltså att praktiskt taget all energi produceras effektivt. och med solen son indirekt eller direkt energikälla, och dessutom till rimliga priser, säger Per Langer, vd Fortum Sverige.

Resultatet visar att en tydlig majoritet av unga tycker det är ett mycket bra förslag att politiker ska satsa mer på ett miljövänligt samhälle. Mindre än hälften av de äldre tycker detsamma. Samtidigt finns en misstro mot beslutsfattarnas ambitioner. Blott 25 procent av den yngre generationen ser det som mycket eller ganska sannolikt att vi om 40 år har ett samhälle som bygger helt på förnybar energi.

Båda generationerna anser att regering och riksdag har huvudansvaret för energiomställningen. Men unga ser också sitt eget ansvar i betydligt högre utsträckning än äldre. De unga ger överhuvudtaget alla; politiker, myndigheter, energibolag och individer, ett ansvar för energiomställningen på ett tydligare sätt än de äldre, som lägger nästan allt ansvar på de nationella politikerna.

Som en följd av detta är unga i hög grad också beredda att göra något själva för att förbättra miljö och klimat. Exempelvis kan två av tre unga tänka sig att köpa en elbil inom de närmsta tio åren. De unga vill också köpa miljömärkt el och ekologisk mat, byta ut glödlampor mot LED-lampor och helt välja bort bilen. Fler unga än äldre kan tänka sig att äga ett eget litet vindkraftverk och sätta solpaneler på taket.

- Engagemanget från den unga delen av befolkningen väcker hopp om framtiden. För oss som energibolag gäller det att ta tillvara på det engagemanget och ha en fortlöpande dialog med den unga generationen. Fortum gör det exempelvis genom att ha etablerat ett nätverk med ungdomspolitiker där vi lyssnar in och diskuterar deras syn på framtidens energiförsörjning, avslutar Per Langer, vd Fortum Sverige.

För mer information kontakta gärna: Fredrik Karlsson, kommunikationschef, tfn 076 -686 67 725,
Christina Almgren, presschef, 072 - 515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är viktigt att politikerna fångar upp engagemanget hos de unga som på ett så tydligt sätt ser mer positivt på miljö- och energifrågor än de äldre. De ledande företrädarna inom både politik och näringsliv tillhör dock i huvudsak den äldre generationen. Vår förhoppning är att det inte ska försena de beslut som är nödvändiga att ta för att nå det Fortum kallar framtidens solekonomi, alltså att praktiskt taget all energi produceras effektivt. och med solen son indirekt eller direkt energikälla, och dessutom till rimliga priser.
Per Langer, vd Fortum Sverige