Bra med tydligare regelverk - men varför hota med böter när det räckt med ett telefonsamtal?

Håller Energimarknadsinspektionen på att lämna en väletablerad myndighetstradition till förmån för mediala utspel och hot om viten? Det frågar sig Fortum efter att Ei skramlat med hot om böter i en administrativ fråga där ett enkelt telefonsamtal hade räckt: Tidigare har informationsbrev till Fortums kunder kunnat ta 7-9 dagar, branschrekommendationen har varit inom femton dagar. Enligt Ei ska nu tolkningen vara inom sju dagar. 

- Hotet om vite gäller en fråga som vi både kan, vill och kommer att lösa. Det handlar om ett informationsbrev som enligt Ei ska vara hos kund senast efter 7 dagar istället för, som hittills, 7-9. Alltså som mest 48 timmar snabbare än idag. Det är en förändring som vi i princip klarar genom att skicka breven med A-post istället för B-post, förklarar Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige.

- Ei:s utlåtande är resultatet av en granskning som initierades i höstas. Vi välkomnar att Ei förtydligar hur regelverket ska tolkas i sak. Men med tanke på hur Ei väljer att informera om beslutet verkar det nästan som om myndigheten vill skapa en bild av en verksamhet som inte alls fungerar, fortsätter Karlsson. Det är i sig ett uppseendeväckande agerande från en tillsynsmyndighet.

Själva sakfrågan är okomplicerad: Också hushåll som när de flyttar glömmer att teckna ett elavtal fortsätter att få el levererat, genom ett så kallat anvisningsavtal. Elnätsföretaget är då skyldigt att upplysa hushållet om att de fått ett anvisningsavtal och vad de behöver göra (normalt sett ringa kundtjänst) för att teckna ett vanligt avtal med valfri elleverantör. Granskningen av informationsplikten är en del av Ei:s tillsynsroll. I december förra året begärde Ei att få ta del av dels den information som Fortum skickar till de kunder som blir anvisande en elleverantör, dels uppgifter på hur snabbt denna information skickades. Ei har inte haft några synpunkter på innehållet i våra brev, men efter en månads funderande har de nu återkommit med beskedet att de 7-9 dagar vi hittills skickat brevet inom inte är nog snabbt.

Lagen anger bara ”utan dröjsmål”. I avsaknad av tydlighet i lagen och tolkning från Ei har branschen, tillsammans med Svenska Kraftnät, själva tagit fram en rekommendation, som återfinns i den offentliga Elmarknadshandboken. Den har vi följt - med marginal. Där anges att elnätsföretaget utan dröjsmål, dock senast inom 15 vardagar, ska informera elanvändaren. Ei kan i egenskap av tillsynsmyndighet komma med förelägganden. I en så enkel fråga som denna, att lagen ska tolkas som inom sju dagar, hade Ei kunnat göra just det.

- Vi är faktiskt en smula förvånade att de inte meddelar detta via ett vanligt brev eller telefonsamtal utan istället drar till med hot om böter via ett pressmeddelande, säger Fredrik Karlsson. Vi välkomnar förtydligandet och har inga som helst problem med att ändra tiden från dagens "7-9 dagar" till maximalt "7". Däremot är vi djupt bekymrade över hur Energimarknadsinspektionen hanterat frågan.

För mer information kontakta gärna: 
Fredrik T Karlsson, Kommunikationsdirektör Fortum Sverige, tel 0768-66 77 25
Per-Oscar Hedman, Kommunikationsansvarig, Fortum tel 070-214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 900 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.   

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är faktiskt en smula förvånade att de inte meddelar detta via ett vanligt brev eller telefonsamtal utan istället drar till med hot om böter via ett pressmeddelande.
Fredrik T Karlsson, Kommunikationsdirektör Fortum Sverige