Läget stabilt för Nordisk kärnkraft

I dag mötte energiminister Anna-Karin Hatt representanter för de stora energibolagen inför den kommande vintern. Ministern ville framförallt ha besked om vilka slutsatser som dragits från föregående vinter och hur det påverkar planerna inför kommande vinter. Enligt företrädare för kärnkraften ser läget stabilt ut inför kommande vinter.

- Vi ser inga skäl att förvänta problem med kärnkraften i vinter. Dessutom ser situationen för vattenkraften bra ut med välfyllda magasin. Som minoritetsägare i Forsmark och Oskarshamn konstaterar vi att Forsmark under de senaste åren kontinuerligt förbättrat verksamheten och nu stabilt ligger på en god internationell nivå. I Oskarshamn är läget fortfarande otillfredsställande, men vi räknar att situationen där blir lika bra som på Forsmark när ett antal stora projekt väl är genomförda, säger Göran Hult som är Fortums ägarrepresentant.

Fortums uttalade mål, både i Finland och i Sverige, är att de kärnkraftreaktorer som man har ägarintressen i ska användas maximalt. Fortums två reaktorer i Lovisa går båda på full effekt efter årets revisioner. Även de två reaktorerna i Olkiluoto, där Fortum är delägare, går med full effekt och vi förväntar oss att de skall göra det under hela vintersäsongen.

-  I enlighet med de löften vi framfört till energiministern vid möten tidigare år har vi de senaste åren bidragit med runt 5000 mantimmars arbete per år i form av teknisk expertis, framför allt för att säkerställa att även erfarenheterna från den Finska kärnkraftsverksamheten nyttiggörs i Sverige, säger Göran Hult.

Fortum bidrar till ett hållbart samhälle genom att investera i nya kraftverk och teknikutveckling samt satsningar på smarta nät. Våra investeringar rör förnybara och koldioxidfria kraftslag; allt ifrån kärnkraft och vattenkraft till framtidens förnybara produktion i våg- och solkraft.

Fortums investeringar i vattenkraft har årligen uppgått till drygt 800 miljoner kronor. Vi fortsätter att investera i biobränsle- och avfallseldad kraftvärme – enbart i Stockholmsområdet uppgår investeringarna enligt plan till 10 miljarder kronor till år 2020. Under året har de första vindkraftverken tagits i drift i den stora vindkraftspark som Fortum och Skellefteå Kraft bygger i Blaiken i norra Sverige.

För mer information kontakta gärna: Göran Hult, forskning- och utvecklingschef, Fortum Sverige, tfn 070-344 5498,
Christina Almgren, presschef, 072 - 515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser inga skäl att förvänta problem med kärnkraften i vinter. Dessutom ser situationen för vattenkraften bra ut med välfyllda magasin. Som minoritetsägare i Forsmark och Oskarshamn konstaterar vi att Forsmark under de senaste åren kontinuerligt förbättrat verksamheten och nu stabilt ligger på en god nivå. I Oskarshamn är läget fortfarande otillfredsställande, men vi räknar att situationen där blir minst lika bra som på Forsmark när ett antal stora projekt väl är genomförda.
Göran Hult, Fortum Sverige ansvarig för kärnkraftsfrågor