Dags igen för Älvstädningen längs Ljusnan

Report this content

Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisationen Städa Sverige, är tillbaka för sjunde året i rad. Under fyra helger städar över 2000 idrottsungdomar bort skräp från fem älvar, och nu har turen återigen kommit till Ljusnan. Därefter väntar Dalälven, Klarälven, Gullspångsälven.

- Nu är vi igång! Vårt fantastiska samarbete med Städa Sverige fortsätter och i år har vi valt att utöka projektet med både en ny älv och introduktionen av vattenprovtagning av mikroplaster. Älvstädningen gör stor nytta samtidigt som vi stöttar lokala idrottsföreningar genom att de tjänar pengar till föreningen. Vi har vattenkraftverk längs de älvar vi städar så projektet är högst relevant för oss och vår natur, säger Desirée Hylander, projektledare för Älvstädningen på Fortum.

Ungefär 9 000 ton skräp slängs varje år i Sveriges natur, något som frestar både på naturen och djurlivet. Sedan initiativet Älvstädningen påbörjades har tusentals ungdomar i idrottsföreningar längs älvarna städat bort mer än 177 ton skräp. Förra året deltog 343 ungdomar från 15 föreningar längs Ljusnan, som tillsammans plockade 6,2 ton skräp. Fortum vill tacka alla som bidragit hittills och även de allra nyaste deltagare som hjälpt till vid nya tillskottet Indalsälven helgen innan, den 17-18 augusti.

- Vi är stolta över att Älvstädningen växer och att vi fortsätter engagera och utbilda lokala idrottsföreningar att göra nytta i deras närmiljö. Genom att vara med och plocka skräp bidrar vi till att skapa positiva attityder hos idrottsungdomar, säger Linnéa Grahn, projektledare på Städa Sverige.

Ungdomar från deltagande idrottsföreningar plockar bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Den första helgen inleddes längs Indalsälven tillsammans med Älvstädningens ambassadör Björn Ferry.

Årets andra nyhet är att tio särskilt utvalda idrottsföreningar kommer att ta vattenprover för att undersöka och analysera förekomsten av mikroplaster. Längs Ljusnan kommer vattenprover att tas i Sveg och Söderhamn. Resultatet av alla provtagningarna kommer att publiceras efter den sista Älvstädningen.

Älvstädningen satte igång den 17-18 augusti i Indalsälven. Nu den 24-25 augusti städas Ljusnan, Dalälven den 31 augusti-1 september, innan projektet avslutas i Klarälven och Gullspångsälven den 7-8 september.

Om Älvstädningen
Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under ett antal helger sommaren 2019 kommer föreningar att plocka bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalslälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.

För mer information kontakta
Desirée Hylander, Projektledare, Fortum, desiree.hylander@fortum.com, 070 268 5132
Linnéa Grahn, Projektledare, Städa Sverige, linnea.grahn@stadasverige.se, 070 324 29 26

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media