Dammutrivning i Kolsjön försenas på grund av överklagan

Report this content

Länsstyrelsen i Värmland har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge Fortum tillstånd att riva Kolsjödammen. Överklagan riskerar att försena utrivningen och den planerade restaureringen av närmiljön.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har beslutat att ge Fortum tillstånd att riva dammen vid Kolsjön. Domstolens beslut har dock överklagats av Länsstyrelsen i Värmland, och arbetet med att riva ut Kolsjödammen får vänta.

När utrivningen är klar planerar Fortums att inleda ett restaureringsarbete av närmiljön. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för den lokala biologiska mångfalden av växer och djur. De effekter på vattennivån i Kolsjön som rivningen innebär kommer heller inte att drabba boende negativt.

Utrivningen av Kolsjödammen är en del av Fortums strategi för en hållbar miljö, och är ett projekt som företaget prioriterat eftersom dammen inte bidrar nämnvärt till det förnybara energisystemet. Projektet genomförs inom ramen för Fortums Miljöfond som har till syfte att utföra miljöförbättrande åtgärder i anslutning till Fortums vattenkraft.

Projektet beräknas vara klart senast 2023, men riskerar nu att förhalas med överklagandet av Mark- och miljödomstolens dom.

För mer information kontakta
Katarina Erelöf, projektledare, Fortum Sverige, tfn: 072-233 59 76
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media