Fokus på biologisk mångfald i Fortums nya miljöredovisning

För tredje året i rad publicerar Fortum miljörapporten för vattenkraften. I 2019 års miljöredovisning ges en övergripande insyn i Fortums miljöåtgärder kring sina vattenkraftverk.

– Alla typer av elproduktion påverkar miljön på ett eller annat sätt, därför är det viktigt för oss på Fortum att vi kontinuerligt jobbar med miljöåtgärder kring våra kraftverk. Att stötta den biologiska mångfalden är ett av Fortums främsta miljömål. Vattenkraften är viktig globalt för klimatfrågan men det är även viktigt att vi hittar bra och konkreta lokala miljöåtgärder.  Några exempel på miljöåtgärder i miljöredovisningen 2019 är biotopåtgärder för att optimera och tillgängliggöra ytterligare strömvattenhabitat vid Brohöljan i Bollnäsströmmarna, säger Katarina Erelöf, miljösamordnare, Fortum Sverige.

I 2019 års miljöredovisning ges en översikt över Fortums miljöprojekt och vattenkraftverk i Sverige. Denna tredje upplaga lyfter bland annat hur Fortum förbereder arbetet kring sina anläggningar inför den kommande nationella omprövningsplanen av vattenkraft. Vidare presenteras miljöprojekt för biologisk mångfald. Två av dem är den alternativa fiskvägen Fishheart i Spjutmo samt samarbetet med Upplandstiftelsen om att bevara naturen kring Untra kraftverk. 

–  Fortum gjorde sin första miljöredovisning 2017. Där fick vi möjlighet att presentera och redovisa Fortums miljöprojekt kring våra vattenkraftverk och de älvar där de finns. Att kontinuerligt kunna visa upp våra miljöåtgärder är viktigt för oss då det gör att alla kan följa med i utvecklingen av våra projekt –  såväl tidsbundna som kontinuerliga samarbeten som med bland annat Upplandstiftelsen, säger Jonas Morian, kommunikationschef för vattenkraften på Fortum.

Om Miljöredovisningen 2019
För tredje året i rad presenterar Fortum en översikt av vattenkraftens betydelse och miljöåtgärder kopplade till vattenkraft under 2019. Majoriteten av miljöprojekten som genomförts har finansierats av Fortums försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Investeringar görs kontinuerligt på de 119 vattenkraftverk som Fortum äger och/eller driver i Sverige, både vad gäller produktionshöjande åtgärder för mer förnybar el, och miljöförbättrande åtgärder som minskar den lokala miljöpåverkan som skett.

För mer information, kontakta:

Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare Fortum Sverige, katarina.erelof@fortum.com, tfn: 070-256 15 68

Maja Nordgren, kommunikationsspecialist Fortum Sverige, maja.nordgren@partners.fortum.com, tfn: 072-204 66 48

Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se   

Taggar:

Prenumerera

Media

Media