Fortum förbättrar för fisken och flodkräftan i Klamma älv - river ut fyra dammar

Report this content

Onsdagen den 16 oktober började arbetet med utrivningen av fyra dammar i anslutning till sjön Upplunden. Syftet med utrivningen är att skapa bättre vandringsmöjligheter för fisken. I samband med utrivningarna genomför Fortum biotopförbättrande åtgärder. Det innebär att det fylls på med stenar och naturgrus i bäckfåran för att få till en jämn bottenlutning efter utrivningen.

-Först ut av de fyra dammarna var Lankan i Hagfors kommun. Alla delar av trä, metall och betong har tagits bort. Det som blir kvar är jordvallar och stora stenar. Stenarna läggs ut i vattendraget och blir till fina gömställen för fisk som nu kan ta sig upp och ner förbi det gamla dammstället, säger Katarina Erelöf, miljöansvarig för projektet på Fortum.

På plats för första utrivningen var Norconsult, Klarälvens vattenråd, Upplunden Ämtens fiskevårdsförening och Fortums projektledare. Klarälvens vattenråd har i flera år jobbat med en åtgärdsplan för hela Upplundens avrinningsområde. Målsättningen är att återetablera den vandrande öringen och flodkräftan i hela systemet. Mycket har gjorts redan, t.ex. provfiske, biotopvårdsinsatser och utsättning av flodkräfta.

-Utrivningen av de fyra dammarna i området är pricken över i:et för Upplunden. Vi är så glada att ha fått tillstånd att göra detta och göra fri väg för öringen och flodkräftan. Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen av hur miljön ändras i och med att vi river ut fyra dammar samtidigt, fortsätter Katarina Erelöf.

Under kommande vecka påbörjas utrivningen av dammen Ormräjtikan. Därefter återstår Älgsjön och Ögsjön som tas bort därefter.

Bakgrund
För dammar som har en liten betydelse för det svenska kraftsystemet kan en utrivning ge så stora vinster för den lokala miljön att det är motiverat att riva dammen. De fyra dammar i anslutning till sjön Upplunden som nu rivs ut har tidigare använts för flottning och reglering, deras roll i energisystemet har däremot varit obetydlig. Det var i februari 2018 som Fortum ansökte om att få riva ut dammarna och den 30 april i år fick Fortum tillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

För mer information, kontakta
Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare Fortum Sverige, tfn: 070-256 15 68
Per-Oscar Hedman, kommunikationschef, Fortum Sverige, tfn: 070-214 75 45

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media