Fortum genomför rivningsarbeten vid Oskarshamns och Barsebäcks kärnkraftverk på uppdrag av Uniper Sverige

Fortum har vunnit en upphandling om demontering av turbiner med kringutrustning vid kärnkraftverken i Oskarshamn och Barsebäck. Uppdraget är en del av Unipers stora avvecklingsprojekt vilket omfattar samtliga fyra reaktorer som ska rivas.

Uniper genomför ett storskaligt projekt som omfattar samtliga de fyra reaktorer som ska avvecklas vid Oskarshamn och Barsebäck. Rivningen är upplagd så att de mest radioaktiva delarna hanteras först och därefter kommer turen till att demontera turbiner med hjälpsystem, matarvattensystem och andra hjälpsystem. Arbetet beräknas vara avslutat sommaren 2021.

-Vår kunskap och erfarenhet av de metoder och tekniker som normalt används vid demontering av liknande system tillsammans med 40 års erfarenhet från kärnkraftsindustrin gör det möjligt för oss att erbjuda kostnadseffektiva och säkra lösningar för kärnkraftsavvecklingsprojekt, säger Anni Jaarinen, chef för Avveckling och avfall på Nuclear Services-enheten på Fortum.

Avveckling av kärnkraftsverk är ett växande affärsområde och Fortum har nu fått förtroendet att genomföra uppdrag i både Sverige och Finland.-Det här är det första svenska kärnkraftsavvecklingsprojektet för oss och vi ser mycket fram emot att vara med att bidra till en säker och kostnadseffektiv avveckling av reaktorerna i Oskarshamn och Barsebäck, liksom samarbetet med Uniper Sverige, säger projektchef Sergey Ilyukhin, Fortum.

För mer information
Anni Jaarinen, Chef för Avveckling och avfall, Nuclear Services, Fortum, +358 40 825 7217, anni.jaarinen@fortum.com
Sergey Ilyukhin, Projektledare, Nuclear Services, Fortum, +358 40 352 4511, sergey.ilyukhin@fortum.com

Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Sverige, Fortum, +46 70-214 75 45

Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se   

Taggar:

Prenumerera

Media

Media