Fortum i samarbete med Avesta kommun kring biologisk mångfald

Report this content

Fler artinventeringar och fler naturvårdsbränningar då Fortum och Avesta kommuns projekt rörande pollinatörer vid Avestaforsen i Dalälven fått stöd genom Naturvårdsverkets satsning på lokal naturvård, LONA.

Onsdagen den 20 april genomfördes en naturvårdsbränning på en ängsmark i närheten av Avestaforsens kraftverk tillsammans med Avesta kommun. Ängsmarken som eldades är rik på växter som är värdefulla och viktiga för vildbin och fjärilar.

Naturvårdsbränning hjälper till att förbättra tillgången på föda för bin, fjärilar och andra insekter.

Samarbetet av åtgärder för biologisk mångfald vid Avestaforsen kommer att fortsätta under året med bland annat slåtter på ängen, friställande av blommande träd, borttagning av invasiva arter. Det kommer också bli fler informationstavlor

-Naturvårdsbränning syftar till att gynna områdets biologiska mångfald och är en av flera viktiga metoder för att bibehålla höga naturvärden, se till att de olika djurarterna har föda samt möjlighet att bygga bo, säger Fortums miljösamordnare Katarina Erelöf. 

Projektet pågår i området vid Avestaforsen vilket är en del i den populära älvpromenaden som är en stadsnära ca 9 km lång led som går utmed älvkanten på båda sidor om Dalälven från Avesta till Krylbo.

För mer information, kontakta
Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare Fortum Sverige, tfn: 070-256 15 68
Per-Oscar Hedman, kommunikationschef, Fortum Sverige, tfn: 070-214 75 45

Om Fortum och Uniper 
Fortum och Uniper är en europeisk energigrupp som arbetar fokuserat för en framgångsrik omställning till ett fossilfritt samhälle. Med 50 gigawatt kraftproduktion, import och lagring av gas samt en global energihandel ger det oss möjlighet att förse Europa och andra regioner med stabila leveranser av koldioxidsnål energi. Vi är redan Europas tredje största producent av fossilfri el och vi fokuserar på att växa inom fossilfri el, koldioxidsnål energi och infrastrukturen för morgondagens vätgasekonomi. Till det tar vi fram lösningar som hjälper företag och städer att minska sitt klimatavtryck. Med 20 000 specialister och verksamhet i 40 länder har vi kompetensen, resurserna och närvaron att driva på omställningen till en renare värld. fortum.comuniper.energy

Taggar:

Prenumerera

Media

Media