Fortum in på växande mångmiljardmarknad med lösning som återvinner 80 % av elbilsbatteriet

Report this content

Kommande 15 år väntas antalet elbilar i världen öka kraftigt. En av utmaningarna med en snabb omställning av fordonsflottan till elbilar är tillgången till de sällsynta jordartsmetaller som ingår i batterierna. Med den hydrometallurgiska metod som Fortum utvecklat kan kobolt, nickel och mangan återvinnas industriellt och därmed lösa elbilsbatteriernas största hållbarhetsutmaning. Marknaden för återvinning av litium-jon batterier väntas växa till över 20 miljarder euro under de kommande åren.

-Det fanns få fungerande och ekonomiskt hållbara tekniker för att återvinna litium-jon batterier. Det var en utmaning vi antog och nu har vi utvecklat en skalbar lösning för återvinning som går att använda industriellt, säger Kalle Saarimaa, chef för Fortum Recycling & Waste

Så mycket som 80 % av batteriets totala vikt kan återvinnas tack vare den delvis patenterade processen. Detta ska jämföras med dagens nivå där endast hälften av batterierna vikt kan återvinnas. Den fungerar lika väl för att ta hand om de ofta omfattande mängder restprodukter som uppstår vid batteritillverkning. Enligt Fortums beräkningar så kommer ett batteri tillverkat av återvunna material minska koldioxidutsläppen med 90 % jämfört med ett batteri tillverkat av jungfrueliga resurser.

Tekniken började utvecklas av finska Crisolteq för att ta hand om industriellt avfall från metallindustrin och har nu tillsammans med Fortum anpassats för att hantera så kallad ”black mass” från litium-jon batterier. Anläggningen i finska Harjavalta, som är i drift, har en kapacitet att hantera både nuvarande och kommande års elbilsvolymer i hela Europa.

-När vi pratar om återvinning av litium-jon batterier så är målet att den absoluta majoriteten av komponenterna ska bli till nya batterier och vår lösning för återvinning är ett steg, men för att utnyttja den fulla potentialen behövs nära samarbeten med bland annat batteri- och biltillverkare, säger Kalle Saarimaa.

Parallellt har Fortum påbörjat ett pilotprojekt med second-life tillämpningar av batterier där elbilens begagnade batterier kommer till användning i energilager innan de slutligen återvinns.

Så fungerar det
Först tas plasten, aluminiumet och kopparn om hand i separata processer. Därefter behandlas katodmaterialet, s k ”black mass”, på olika sätt så att de olika metallerna, vilka ligger som en beläggning i nanotjocklek på materialet, fälls ut. Processen som Fortum använder gör det möjligt att utvinna kobolt, mangan, nickel och litium med en sådan kvalitet att det fungerar som ny råvara åt batteritillverkarna.

Bakgrund
Enligt International Energy Agency’s prognos så kommer antalet elbilar i världen öka från dagens 3 till 125 miljoner till 2030. Parallellt med detta så växer även marknaden för återvinning av litium jon batterier. 2015 var den globala marknaden värd ungefär 1,7 miljarder euro men förväntas växa till mer än 20 miljarder euro kommande år.

För mer information, kontakta gärna
Kalle Saarimaa, Vice President, Fortum Recycling & Waste, tfn +358 41 503 1337
Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media