Fortum köper Telge Energi

Report this content

Genom förvärvet av Telge Energi stärker Fortum sin marknadsledande position som leverantör av energilösningar till hushåll och företag i Norden ytterligare och blir då Sveriges största. Förvärvet är en del av Fortums strategi att i stor skala leverera stabil fossilfri el och tjänster till sina kunder och hjälpa dem att ersätta fossila bränslen ur sina processer.  

-Telge Energi är ett av Sveriges mest kända elhandelsbolag med nöjda och lojala kunder. Genom att dra nytta av de synergier som finns mellan Fortum och Telge Energi kommer möjligheten att utveckla nya tjänster och lösningar öka, till förmån för alla våra kunder, vilket är något jag ser mycket fram emot, säger Mikael Rönnblad, chef för Fortums leverans av energilösningar. 

Telge Energi är en av Sveriges tio största elhandlare med runt 150 000 kunder, till största delen hushållskunder. De har även en stabil position på företagsmarknaden. Telge Energi har ungefär hundra anställda. 2022 levererade Telge Energi 1,8 TWh fossilfri el och ett resultat på 31 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgår till 450 miljoner kronor.

-Historiskt har Telge Energi, med kommunen i ryggen, varit med och drivit branschens utveckling mot förnybar energiförsörjning. Framåt ser vi behov av stora investeringar för ett växande Södertälje och försäljningen frigör resurser till satsningar på vår kärnverksamhet. Det är nu rätt tid att låta en ny ägare ta över stafettpinnen och vi är stolta över att kunna lämna över ett välskött Telge Energi, säger Alexander Rosenberg (M), kommunalråd och styrelseordförande Telge AB.

Affären förutsätter ett godkännande av såväl Södertälje kommun som av Konkurrensverket. Affären förväntas avslutas under det tredje kvartalet 2023. För Telge Energis kunder kommer befintliga avtal och tjänster vara oförändrade efter det planerade ägarskiftet.  

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Sverige & Norge, Fortum, tfn 070-214 75 45, per-oscar.hedman@fortum.com

Erik Elowsson, Pressansvarig, Telge AB, tfn 08-550 220 50, pressjour@telge.se

Om Fortum
Fortum är ett nordiskt energiföretag. Vårt syfte är att ge kraft åt en värld där människor, företag och naturen utvecklas tillsammans. Vi är en av de kraftproducenter i Europa som har lägst koldioxidutsläpp och vi leds av högt ställda hållbarhetsmål. Vi producerar och levererar fossilfri el och vi hjälper industrier att fasa ut sina fossila bränslen och växa. Vår kärnverksamhet i Norden består av effektiv fossilfri kraftproduktion och pålitliga leveranser av el och värme till hushåll och företag. Vi vill vara en säker och inspirerande arbetsplats för våra ca 5 000 medarbetare. Fortums aktie är noterad på Nasdaq Helsinki. fortum.se 

Telge AB
Telge har till uppdrag att leverera tjänster och service som förbättrar Södertäljebornas vardag och bidrar till ett attraktivare Södertälje. Koncernen ägs av Södertälje kommun och består av moderbolaget Telge AB och ett antal helägda och delägda dotterbolag. Bostäder, elnät, lokaler, hamn, värme, vatten och avlopp, stadsnät, science center samt arbetsförmedling och bemanning ingår i erbjudandet. Tillsammans har koncernens helägda bolag cirka 1 000 medarbetare.

Om Telge Energi
Telge Energi är elbolaget från Södertälje som säljer el från förnybara källor. Vi bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning och satsar på vårt gemensamma samhälle. Varje dag driver vi på branschen eftersom vi vet att elen påverkar din vardag och spelar en stor roll för vår framtid. Oavsett var i landet man bor vill vi göra det enkelt att göra smarta elval. www.telgeenergi.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media