Fortum och Skellefteå Kraft strukturerar om ägandet av vindkraftsparkerna Solberg respektive Blaiken

Report this content

Fortum och Skellefteå Kraft avser att strukturera om ägandet i de två samägda vindkraftsparkerna Solberg respektive Blaiken. Genom att skifta tillgångar med varandra kommer Fortum att bli ensam ägare av den 76 MW stora vindkraftsparken i Solberg samtidigt som Skellefteå Kraft blir ensam ägare till Blaiken som har en installerad effekt om 248 MW. 

I dagsläget äger Fortum 50 procent av Solberg (motsvarande 38 MW) och 15 procent av Blaiken (motsvarande 37 MW). Den föreslagna transaktionen kommer att förenkla ägarstrukturen och endast har mindre påverkan på Fortums kassaflöde och resultat.

Bytet av tillgångar förväntas bli klart i början av det tredje kvartalet 2019 och förutsätter ett godkännande av Fortums koncernledning samt Skellefteå kommunfullmäktige.

Fortum och Skellefteå Kraft har samarbetat kring konstruktion och drift av vindkraft i Sverige sedan 2010.

För mer information
Joonas Rauramo, Vice President, Wind Generation, tel. +358 40 354 3732
Ingela Ulfves, VP, IR and Financial Communications, tel. +358 40 515 1531
Måns Holmberg, Manager, IR and Financial Communications, tel. +358 44 518 1518
Rauno Tiihonen, IR Manager, tel. +358 10 453 6150

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media