Fortum ser över sin ägarandel av Stockholm Exergi

Idag har Fortum informerat Stockholms stad, Stockholm Exergis andre ägare, om att vi beslutat att genomföra en utvärdering av vilka strategiska alternativ som finns för vår 50-procentiga ägarandel. Fortum har samägt nuvarande Stockholm Exergi tillsammans med Stockholm stad sedan 2002. Sedan sex år tillbaka är dock Stockholm Exergi ett självständigt bolag, inte som tidigare en integrerad del av Fortum.

-Vi ser kontinuerligt över vår affärsverksamhet och detta beslut innebär inte någon förändring av Fortums strategi, säger Per Langer, chef för Fortums affärsdivision City Solutions. Han menar att det idag inte går att säga vad denna utvärdering resulterar i.

Under de knappt tjugo år som Fortum och Stockholm stad samägt verksamheten har det skett stora förändringar och Stockholm Exergi står idag på egna finansiellt starka ben med en produktion som i huvudsak är fossilfri. Stockholm Exergis styrelse antog tidigare i år ett mål om att verksamheten ska bli klimatpositiv till 2025 givet att de regulatoriska förutsättningarna för storskalig bio-CCS kommer på plats.

-Stockholm Exergi bidrar, inte minst tack vare den strategi de arbetar utifrån, på ett avgörande sätt till Stockholms förmåga att nå högt ställda klimatmål och har på många sätt bidragit till att utveckla möjligheten att återvinna energi  från andra aktörer för fjärrvärmeproduktion. Vidare är den egenutvecklade tekniska lösningen som används för bio-CSS världsledande, säger Per Langer.

I februari i år meddelade Fortum om en strategisk utvärdering av fjärrvärmeverksamheten i Polen, Baltikum och Järvenpää, Finland. I juli beslutade Fortum att sälja fjärrvärmeverksamheten i Järvenpää, Finland. Utvärderingen av verksamheten i Polen och Baltikum pågår fortfarande.

 

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45

Om Fortum
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums
 aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se   

Taggar:

Prenumerera

Media

Media