Fortums Vårflodsprognos v 15

Fortum kommer veckovis, med start denna vecka, att gå ut med prognoser för vattenflöden under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen. Vårfloden utgör många år en utmaning för såväl närboende till älvar och vattendrag som för rättningstjänst och vattenkraftsföretag. Prognoserna ökar förutsättningarna att vidta åtgärder för att möte vårfloden. Fortum bedriver vattenkraft i bland annat Gullspångsälven, Klarälven, Dalälven, Indalsälven, Ljusnan och Ljungan liksom i ett flertal biflöden till dessa.

Generellt om läget

Relativt varmt väder tidigt under våren kommer troligen att ge en förhållandevis lugn vårflod. Den senaste veckans kallare väder har haft en dämpande effekt på tidigare höga tillflöden.

Tillflöden norra Sverige

Hittills har endast delar av snön har smält i norra Sverige enligt de beräkningsmodeller som används för att bedöma snösmältningen. En andra omgång snösmältning förväntas nå en höjdpunkt under veckorna 17-19.

Tillflöden i Södra Sverige

SMHI:s simuleringar av snö och därtill kommande vattenmängd visar på låga värden jämfört med normalt, vilket förväntas leda till en fortsatt lugn vårflod.

För mer information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikation Fortum Power mobil: 070-2984125

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar