Hafslund Energi byter namn till Fortum Energy

Hafslund Energi AB byter nu namn till Fortum Energy AB och tar rollen som koncernens bolag för försäljning till större företagskunder.

Under 2017 beslutade Fortum och Oslo kommun om att förändra sitt ägarskap av Hafslund ASA, något som innebar att all elhandelsverksamhet övergick till Fortum. Fortum Energy kommer rikta sig till större företagskunder och innebär en fokuserad satsning på detta segment. 

Fortum Energy erbjuder, som Fortumkoncernens satsning på de största företagskunderna, skräddarsydda helhetstjänster inom energi. Vårt mål är att tillsammans med våra kunder skapa framtidens energilösningar, säger Patrik Hamberg, VD Fortum Energy AB.

För mer information, kontakta:
Patrik Hamberg, VD Fortum Energy, 070-344 50 19, patrik.hamberg@fortum.com
Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Sverige, Fortum, 070-214 75 45, per-oscar.hedman@fortum.com

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se  

Taggar:

Om oss

Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se

Prenumerera

Media

Media