Höga Flöden i Ljusnans Vattendrag

Report this content

Den senaste veckan har stora mängder nederbörd drabbat Sverige som har medfört höga flöden längs Ljusnan och dess biflöden.

Höga flöden observeras i hela Ljusnans upptagningsomåde, särskilt märkbart i områden som: nedströms Lofssjön i Lofsån, i Härjeån och många andra mindre sjöar samt vattendrag. Alla dessa höga inflöden resulterar till höga flöden i Ljusnan längre ner efter älven.

De höga flödena kommer resultera till höga nivåer i sjöarna i nedre Ljusnan, liknande de som är under vårfloden

Vi uppmanar allmänheten att vara vaksamma och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder längs vattendragen. Vi håller er fortsatt informerade om utvecklingen.

För mer information kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45

Maja Nordgren, kommunikationsansvarig för Fortums vattenkraft, tfn 072-204 66 48  

Prenumerera

Media

Media