Ingen vårflod före påsk

Prognoserna inför årets vårflod är oförändrade från föregående vecka. På flera håll är det nu plusgrader på dagarna och snön sjunker ihop och det är blött på gatorna. Men nätterna är fortsatt kalla och det är för lite snö som smälter för att det ska märkas i de större vattendragen.

I väderprognoserna ser det ut som kylan kommer tillbaka nästa vecka och det innebär att det inte blir någon vårflod före påsk i år.

Sett till risken för en stor vårflod hade det varit bättre om vårfloden hade startat, men eftersom väderprognosen är kall och torr behöver det inte innebära att risken för en besvärlig vårflod har ökat.

Totalt sett för Dalälven visar vårflödesprognosen marginellt lägre flöden denna vecka jämfört med föregående prognos.

Prognosen för Höljes och Klarälven är också något lägre än den föregående veckans.

Fortums planering inför vårfloden är oförändrad. Nivån i reglerade sjöar fortsätter sjunka den närmaste tiden, detta för att ge utrymme att magasinera en del av vårfloden och därmed dämpa flödet i vattendragen.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook 

Taggar:

Om oss

Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se

Prenumerera

Media

Media