Invigning av laxstig vid Gullspångsforsen

Report this content

I samband med laxleken under oktober månad invigs en ny gångstig som ska förbättra tillgängligheten för allmänheten i området och möjliggöra att fler besökare, även personer med funktionshinder, kan vistas och röra sig i naturreservatet. Stigen finansieras av energibolaget Fortum och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Medierepresentanter hälsas välkomna till invigningen.

- Laxleken ovanför den bassängtrappa som Fortum anlagt vid gamla älvfåran i Gullspång är en spektakulär syn som lockar många åskådare varje år, berättar Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum. Med den nya gångstigen från Göta Holme till en utsiktsplats vid Gullspångsforsen får fler möjligheter att se skådespelet. 

- Laxstigen kommer göra att fler besökare har möjlighet att uppleva naturreservatet, berättar Andreas Furustam som är förvaltare för naturreservatet Gullspångsälven. Det kommer nu bli enklare att promenera till utsiktsplatsen och beskåda lekande lax och öring direkt från samhället, även för de med funktionshinder. Detta kommer också innebära att vi knyter ihop den befintliga fina vandringsleden längs älven och öppnar för en ännu längre vandring. 

Insjölevande stammar av lax förekommer i dag endast på några få ställen i Europa och Nordamerika. De kvarvarande stammarna i Vänern, klarälvslaxen och gullspångslaxen, uppstod för c:a 8 000 år sedan då Vänern genom landhöjning avsnördes från vad som kom att bli Östersjön. 

Fortum har sedan 2003 samverkat med lokala intressenter och myndigheter för att stärka den kvarvarande populationen av sötvattenlevande gullspångslax. Detta är ett led i företagets arbete med att minska sin miljö- och klimatpåverkan, och samtidigt säkerställa fossilfri produktion av el och reglerkraft. Det görs genom främjande av biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. 

Lax och öring leker nu bland annat i de c:a 400 meter lek- och uppväxtområden som finns tillgängliga nedströms regleringsdammen vid Gullspångs vattenkraftverk, och kan passera detta genom en bassängtrappa som anlagts för ändamålet. Kraftverket är det största av de åtta i Fortums regi längs Gullspångsälven, som alla är utpekade som särskilt viktiga för svensk energiförsörjning. 

Invigning, tid och plats: 
Fredag 22 oktober kl. 10
Gullspångs kraftverk (https://goo.gl/maps/JD59KEFxeVzcVgFb9) 

Läs mer om Fortums fiskvandringslösningar här: https://www.fortum.se/om-oss/vart-foretag/var-energiproduktion/vattenkraft/vattenkraft-och-fiskvandring-olika-losningar-olika-utmaningar 

Jonas Morian
Kommunikationsansvarig vattenkraft
0705-64 19 84
jonas.morian@fortum.com

Om Fortum
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av fossilfri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums
 aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se   

Prenumerera

Media

Media