Klartecken för renovering av Untraverket

Report this content

Efter att högsta domstolen avslagit ett sista överklagande får nu Fortum tillstånd att genomföra en omfattande renovering av vattenkraftverket Untra i Dalälven. Exakt när projektstart kan ske behöver nu fastställas - det är ett omfattande projekt som kommer att bli kostsamt - men ur Fortums perspektiv är det en viktig satsning.

Untraverket är ett av Fortums äldsta vattenkraftverk som varit i bruk i över 100 år. Untras produktion kommer att öka från 270 GWh till 294 GWh per år, tack vare högre effektivitet i de nya turbinerna. Det motsvarar den årliga elförbrukningen i 18 000 elvärmda småhus. 

- Untra kommer nu att moderniseras och förbättras, turbinerna ska helt enkelt framtidssäkras. Arbetet är ett led i att fortsätta att utveckla vattenkraften och arbetsmiljön i våra anläggningar, säger Magnus Svensson, projektledare på Fortum. 

Syftet med renoveringen är att effektivisera och säkra ytterligare 100 års fossilfri elproduktion i Untra. 

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för att modernisera Untraverket skickades in redan 2007 och har sedan dess processats fram och tillbaka, tills nu då Mark- & miljödomstolens godkännande av arbetet för de tre äldsta, över 100 år gamla, aggregaten vunnit laga kraft. En långdragen process är över, vilket innebär att Fortum kan starta det efterlängtade arbetet med renoveringarna.

Per-Oscar Hedman
Kommunikationschef Sverige
070-214 75 45
per-oscar.hedman@fortum.com

Om Fortum
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av fossilfri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums
 aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se   

Taggar:

Prenumerera

Media

Media