Kompletterande vårflodsprognos för Dalälven vecka 23

Report this content

Efter flera veckor med mycket regn visar väderprognoserna nu lite torrare väder. Detta innebär att tillrinningen till både Västerdaläven och Österdalälven kommer börja minska den närmaste tiden.

I Trängslet är det drygt 4 meter kvar tills dess magasinet är fyllt och Fortum fortsätter att magasinera större delen av det vatten som rinner till Trängsletsjön.

I Ore älv har vattenföringen nått kulmen och nivåerna beräknas börja sjunka sakta under morgondagen. Från helgen sjunker vattenföringen snabbare.

I Siljan så beräknas det vända inom 3 dygn, vi räknar med att nivån kommer att stiga några centimeter ytterligare fram tills dess. Från och med mitten av nästa vecka kommer nivån i Siljan att vara under den högsta regleringsgränsen, men nivån kommer att hållas hög i Siljan tills dess vattenföringarna har minskat nedströms.

I Lima kraftverk i Västerdalälven är vattenföringen som högst idag onsdagen den 3 juni, från slutet av denna vecka kommer vattenföringen minska snabbt. Längre ned i älven vid Mockfjärd ökar fortfarande flödet och kulmen beräknas komma under torsdagen. Fortum räknar med att vattenföringen börjar minska under söndagen. Det tar ungefär två dygn för vattnet att rinna från Lima till Mockfjärd, därför är det en fördröjning både när vattenföringen ökar och minskar.

Även Vanån har sitt högsta flöde idag, en minskning beräknas komma i slutet på veckan.

Nedströms sammanflödet stiger vattenföringen i Dalälven fram till helgen och vänder först i början av nästa vecka. Detta innebär att Runn kommer stiga 5-10 cm till och Hovran kan stiga ytterligare 10-20 cm.

Hovrans höga nivå beror på sjöns utlopp som är en trång sektion i älven. Hur tappningen i Avesta ska hanteras i förhållande till nivån i Hovran bestäms av vattendomen för regleringen vid dammen i Avesta.

Om Fortum skulle öka tappningen över vad som är bestämt i vattendomen kommer vattenhastigheten stiga kraftigt i älven och det är stor risk att skador uppstår mellan Hovran och dammen i Avesta. Detta är orsaken till att alla utskovsluckor inte är öppna i Avesta trots att nivån i Hovran är hög och orsakar problem för boende runt sjön.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se


Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Prenumerera