Låga koldioxidutsläpp från Krångede vattenkraftverk ger elen viktig EPD-certifiering

Med extremt låga koldioxidutsläpp sett till kraftverkets hela livscykel, endast 1,2g/kWh, har Fortums kraftverk Krångede nu fått den viktiga globala EPD-certifieringen för sin elkraftproduktion. Kraftverket producerar motsvarande nästan hela Jämtlands elbehov med i det närmaste obefintliga utsläpp.

- Vi har förstås alltid vetat att vattenkraft är en av de bästa och mest klimatvänliga produktionsformerna för elektricitet, säger Torgny Backlund, affärsutvecklare på Fortum. Det är dock mycket spännande och roligt att se att livscykelanalyserna är så otroligt bra.

Livscykelanalysen av koldioxidutsläpp för Krångede visar att el från kraftverket genererar utsläpp på 1,2 g/kWh. Detta kan jämföras med utsläpp från solkraft i Sverige som är ungefär 55 gånger högre, ca 65 g/kWh. EPD-certifieringen innebär att den som köper elektricitet från Krångede garanteras att koldioxidutsläppen är i det närmaste obefintliga.

Krångede vattenkraftverk ligger i Indalsälven i Jämtland och är det åttonde i uppströms från Bottenhavet där Indalsälven mynnar ut. Magasinet uppströms utgörs av sjön Gesunden. Krångede är Fortums största vattenkraftverk och under ett normalår producerar verket över 1,6TWh elektricitet. Verket byggdes 1936.

- Vi är väldigt glada att vi fått denna certifiering eftersom det betyder att våra kunder får en garanti på det vi alltid har vetat; att el från vattenkraft är en suverän, klimatvänlig produkt, säger Torgny Backlund.

“The International EPD® System” är ett globalt program för miljödeklaration som baseras på ISO 14025 och EN 15804. Deras online-databas innehåller för närvarande mer än 900 certifikat för en lång rad olika produkterkategorier i 43 länder. En EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som deklarerar verifierad, transparant och jämförbar information om livscykelmiljöpåverkan av en produkt.

För mer information kontakta:
Torgny Backlund, Affärsutvecklare, Fortum, tfn 070 653 82 00
Johan Englund, Kommunikationschef Vattenkraft, Fortum, tfn 076 828 84 40

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook 

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Media

Media